Trwa ładowanie...
d1wl3uf

STALEXPORT AUTOSTRADY - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. (3/2012)

STALEXPORT AUTOSTRADY - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. (3/2012)

Share
d1wl3uf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-31
Skrócona nazwa emitenta
STALEXPORT AUTOSTRADY
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Stalexport Autostrady S.A. w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. wraz z późn. zm.), przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku: 1. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach za 1 kwartał 2012 roku - w dniu 9 maja 2012 roku, za 3 kwartał 2012 roku ? w dniu 14 listopada 2012 roku; 2. Skonsolidowany raport półroczny za 2012 rok zostanie opublikowany w dniu 19 sierpnia 2012 roku; 3 .Raport roczny jednostkowy za 2011 rok i raport roczny skonsolidowany za 2011 rok zostaną przekazane 4 marca 2012 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wl3uf

| | | STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | STALEXPORT AUTOSTRADY | | METALOWY (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-085 | | KATOWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | MICKIEWICZA | | 29 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032/2512181 | | 0322530795 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@stalexport-autostrady.pl | | www.stalexport-autostrady.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-013-42-11 | | 271936361 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wl3uf

Podziel się opinią

Share
d1wl3uf
d1wl3uf