Trwa ładowanie...
dqrzdq9

STALPRODUKT - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (2/2013)

STALPRODUKT - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (2/2013)

Share
dqrzdq9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-17
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Stalprodukt S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2013. ? Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową: - za IV kwartał 2012 - 28 luty 2013 - za I kwartał 2013 - 15 maj 2013 - za III kwartał 2013 - 14 listopad 2013 ? Skonsolidowany raport półroczny 2013 zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe - 30 sierpień 2013 ? Raport roczny 2012 - 30 kwiecień 2013 r. ? Skonsolidowany raport roczny 2012 - 30 kwiecień 2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqrzdq9

| | | STALPRODUKT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | STALPRODUKT | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-700 | | Bochnia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wygoda | | 69 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 615 10 00 | | 014 615 11 18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@stalprodukt.pl | | stalprodukt.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 868-000-07-75 | | 850008147 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqrzdq9

Podziel się opinią

Share
dqrzdq9
dqrzdq9