Trwa ładowanie...
d17tljy

STAR FITNESS S.A. - Zawiadomienia o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych ...

STAR FITNESS S.A. - Zawiadomienia o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych (10/2015)

Share
d17tljy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-01
Skrócona nazwa emitenta
STAR FITNESS S.A.
Temat
Zawiadomienia o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Star Fitness S.A. informuje, że w dniu 31.08.2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Pana Sebastiana Gazdy, o objęciu przez niego 3.671.458 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki Star Fitness S.A. po cenie emisyjnej równej 10 gr (10 groszy) oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Szymona Kolasińskiego, o objęciu przez niego 2.128.542 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki Star Fitness S.A. po cenie emisyjnej równej 10 gr (10 groszy). Spółka przekazuje otrzymane zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Art.160_Gazda.pdf Zawiadomienie Sebastian Gazda
Art.160_Kolasiński.pdf Zawiadomienie Szymon Kolasiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Sebastian Gazda Prezes Zarządu Sebastian Gazda

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

Podziel się opinią

Share
d17tljy
d17tljy