Trwa ładowanie...
du2xn6m
espi

STARHEDGE S.A. - Informacje o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia punktów planow ...

STARHEDGE S.A. - Informacje o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad. (20/2015)

Share
du2xn6m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | STARHEDGE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacje o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd STARHEDGE S.A. (dalej zwanej Spółką lub Emitentem) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o wznowieniu w dniu 3 kwietnia 2015 r. obrad NWZA po przerwie, która została przyjęta Uchwałą Nr. 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. z dnia 06 marca 2015 roku. 3). NWZA kontynuowało realizację przyjętego w dniu 6 marca 2015 r. porządku obrad dotyczącego: I. Podjęcia uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu. II. Podjęcia uchwały w sprawie powołania członków do składu Rady Nadzorczej. III. Podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia. IV. Podjęcia uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki. Obecny na NWZA Członek Zarządu STARHEDGE S.A. pan Moshe Hayman, omówił aktualną sytuację ekonomiczno ? finansową Spółki, oraz przedstawił wstępne informacje jakie Spółka otrzymała, które
dotyczą kupna akcji własnych STARHEDGE S.A. Pełnomocnik akcjonariusza Infinity Investment S.A. po informacji Zarządu zaproponował aby nie podejmować uchwały o umorzeniu akcji własnych ze względu na fakt, iż wstępnie proponowane informacje na temat sprzedaży akcji własnych przewyższają zysk z umorzenia akcji Spółki STARHEDGE S.A. Wniosek został przyjęty przez Akcjonariuszy i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. Wobec powyższego wniosku poddano także pod dyskusję sens głosowania nad uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych. W wyniku dyskusji jaka się wywiązała jednogłośnie zdecydowano aby nie podejmować uchwały w tymże zakresie. W sprawie podejmowania uchwały o powołaniu Prezesa Zarządu oraz nowych członków Rady Nadzorczej, w wyniku której jednogłośnie zdecydowano o niegłosowaniu na tą uchwałą. Akcjonariusze zdecydowali aby powołanie zarówno Prezesa Zarządu Spółki jak i członków Rady Nadzorczej nastąpiło na mocy nowego brzmienia statutu uchwalonego
Uchwałą Nr. 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. z dnia 06 marca 2015r., po zatwierdzeniu go przez Sąd rejestrowy W związku z wyczerpaniem porządku obrad, niepodjęciem uchwał oraz brakiem wolnych wniosków Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. zdecydował o jego zamknięciu. Podstawa prawna przekazania raportu ? § 38 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du2xn6m

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STARHEDGE S.A. | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-901 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Defilad | | 1 p. XVII | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 620 31 76 | | 22 654 11 75 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@starhedge.pl | | www.starhedge.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9260001337 | | 970517930 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-04 Moshe Hayman Członek Zarządu Moshe Hayman
2015-04-04 Agata Izert ? Borek Członek Zarządu Agata Izert ? Borek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du2xn6m

Podziel się opinią

Share
du2xn6m
du2xn6m