Trwa ładowanie...
d49369s

STERGAMES S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ SterGames S.A. ...

STERGAMES S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ SterGames S.A. (8/2013)

Share
d49369s
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013 1
Data sporządzenia: 2013-08-13
Skrócona nazwa emitenta
STERGAMES S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ SterGames S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki SterGames S.A. (Spółka) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (ZWZ), które odbyło się dnia 28 czerwca 2013 roku, z zarządzoną przerwą w obradach do dnia 6 sierpnia 2013 r. przy liczbie głosów 146 000, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący: 1. Bartosz Boszko posiadał 146 000 akcji Spółki, z których przysługiwało 146 000 głosów, co stanowiło 100% głosów na tym ZWZ i odpowiada 2,86% ogólnej liczby głosów w Spółce,

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49369s

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STERGAMES S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-500 | | Chorzów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Katowicka | | 47 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 743 91 34 | | +48 32 743 91 34 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 894-302-31-31 | | 021527685 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49369s

Podziel się opinią

Share
d49369s
d49369s