Trwa ładowanie...
d2thm6i

Stopa bezrobocia wzrośnie, ale zakończy rok poniżej poziomu 10% wg analityków

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Październik okaże się zapewne ostatnim miesiącem spadku stopy bezrobocia w tym roku, ale ostatnie dwa miesiące powinny przynieść tylko nieznaczny wzrost tego wskaźnika - do poniżej 10% na koniec br. uważają analitycy.

Share
d2thm6i

Według niektórych ekonomistów, w przyszłym roku tendencja obniżania się stopy bezrobocia może zostać zahamowana, jeśli zrealizowany zostanie rządowy plan podniesienia stawki płacy minimalnej do 12 zł za godzinę. Z kolei niewiadomą pozostaje wpływ interwencji na rynku pracy na poziom bezrobocia w przyszłym roku.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec października br. 9,6% wobec 9,7% miesiąc wcześniej. W październiku 2014 r. stopa ta wyniosła 11,3%. Konsensus 11 ekonomistów ankietowanych przez ISBnews wynosił 9,6%, podobnie jak szacunki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MpiPS), bazujące na danych z urzędów pracy.

W założeniach do budżetu na 2016 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 10,5% w grudniu 2015 r., ale przedstawiciele resortu pracy wielokrotnie sygnalizowali, że liczą na wynik jednocyfrowy na koniec br.

d2thm6i

Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów:

"Mimo, że stopa bezrobocia w listopadzie i grudniu będzie rosła, nadal są spore szanse, aby na koniec roku była jednocyfrowa. Według moich szacunków, wyniesie 9,9%" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek

Ostatnie dwa miesiące roku mogą przynieść delikatny wzrost stopy bezrobocia. Jednak dobra kondycja gospodarki i skokowy wzrost popytu na pracę tymczasową w okresie świąteczno-noworocznym przełożą się na wynik jednocyfrowy na zamknięciu 2015 r." - pełnomocnik zarządu Work Service Krzysztof Inglot

"Jest to najniższy wynik od 2008 r. Przed rokiem jednak spadek wskaźnika pomiędzy wrześniem a październikiem wyniósł 0,2 pkt proc." - główny ekonomista GO Markets Polska Rafał Sadoch

d2thm6i

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Październikowe dane nie są żadnym zaskoczeniem. Stopa bezrobocia spadła ósmy miesiąc z rzędu i znajduje się obecnie na poziomie najniższym od grudnia 2008 r. Jednocześnie październik był najprawdopodobniej ostatnim miesiącem spadku stopy bezrobocia w tym roku, i już dane za listopad wskażą na delikatny jej wzrost. Główną przyczyną są czynniki sezonowe, tj. zmniejszanie się ilości prac w rolnictwie, sadownictwie, budownictwie. Mimo, że stopa bezrobocia w listopadzie i grudniu będzie rosła, nadal są spore szanse, aby na koniec roku była jednocyfrowa. Według moich szacunków, wyniesie 9,9%. Jeśli chodzi o rok przyszły, dużo zależeć będzie od tego jaka będzie kondycja polskiej gospodarki i jakiego rodzaju zmiany na rynku pracy zostaną wprowadzone. Nie można np. wykluczyć, że podwyżka płacy minimalnej do 12.00 zł za godzinę zahamuje spadek stopy bezrobocia" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Jeszcze w styczniu mieliśmy bezrobocie na poziomie niemal 12%, więc wynik październikowy jest imponujący. Patrząc na cykle roczne z poprzednich kilku lat październik zwykle był miesiącem, w którym bezrobocie utrzymywało się na poziomie z września lub rosło, a w bieżącym roku, podtrzymany został wielomiesięczny trend spadkowy. Co prawda w stosunku do września dynamika spadku była niewielka (0,1 p.p.), ale jest to naturalne sezonowe zjawisko. Warto zauważyć, że bezrobocie w październiku spadło mimo, że liczba ofert zgłoszonych do urzędów pracy była o ponad 14 tys. niższa niż przed miesiącem. Świadczy to o rosnącej roli innych źródeł poszukiwania pracy. Nasze badania pokazują, że tylko 30,7% Polaków zamierza szukać zatrudnienia poprzez Urzędy Pracy. Zdecydowanie częściej wybieranymi kanałami poszukiwania pracy są znajomi (72,4%), internetowe portale pracy (58,3%), czy samodzielne szukanie ofert na stronach internetowych firm (53,8%). [?] Ostatnie dwa miesiące roku mogą przynieść delikatny wzrost stopy
bezrobocia. Jednak dobra kondycja gospodarki i skokowy wzrost popytu na pracę tymczasową w okresie świąteczno-noworocznym przełożą się na wynik jednocyfrowy na zamknięciu 2015 r." - pełnomocnik zarządu Work Service Krzysztof Inglot

"Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w październiku do 9,6% z 9,7% miesiąc wcześniej, co było zgodne z oczekiwaniami rynkowymi oraz wstępnym szacunkiem MPiPS. Jest to najniższy wynik od 2008 r. Przed rokiem jednak spadek wskaźnika pomiędzy wrześniem a październikiem wyniósł 0,2 pkt proc. W I kw. br. stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa o 2,0 pkt proc. niż rok wcześniej, w II i III kw. o 1,8 pkt proc., a pierwsze dane za IV kw. wskazują, że będzie to co najwyżej 1,7 pkt proc. Niemniej jednak normalnym jest, iż wraz ze stabilizowaniem się koniunktury dynamika spadku bezrobocia osłabia się. Ciągle sytuacja na rynku pracy prezentuje się bardzo dobrze i nic nie wskazuje, aby w najbliższych miesiącach miała się odwrócić, choć już od listopada stopa bezrobocia może sezonowo rosnąć. W październiku liczba ofert zatrudnienia zgłaszanych do urzędów pracy przez pracodawców była wyższa niż przed rokiem o 12,9% wobec wzrostu o 9,4% r/r we wrześniu. Według
dzisiejszych danych BAEL stopa bezrobocia spadła w III kw. do 7,1% z 7,4% w II kw. Dane te lepiej odzwierciedlają faktyczną sytuację na rynku pracy" - główny ekonomista GO Markets Polska Rafał Sadoch

d2thm6i

"Według naszych szacunków październikowy spadek stopy bezrobocia nie wynikał już (tak jak w miesiącach minionych) z wpływu czynników sezonowych, w październiku stopa bezrobocia po wyeliminowaniu wpływu efektów sezonowych obniżyła się do 10,1% z 10,2% we wrześniu. Podobnie jak w miesiącach minionych, spadek stopy bezrobocia nie jest stymulowany odpływem osób bezrobotnych do zatrudnienia o charakterze ?rynkowym" (niewspieranego interwencjami na rynku pracy). W ujęciu rocznym liczba wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy niesubsydiowanej spadła silniej niż w miesiącach wcześniejszych. Czynnikiem wspierającym spadek liczby bezrobotnych jest natomiast spadek liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych oraz wzrost liczby osób wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy subsydiowanej. Zestawiając te informacje możemy jedynie powtórzyć wnioski formułowane od kilku miesięcy, iż publikowane dane wskazują na generalną stabilizację na rynku pracy, przy pozytywnym efekcie braku nowych bezrobotnych (wzrost zatrudnienia), ale
przy jednocześnie wzroście zatrudnienia na tyle słabym, iż nie pozwala na silniejszy odpływ bezrobotnych do zatrudnienia. Biorąc pod uwagę nasze założenia utrzymania ograniczonej skali wzrostu zatrudnienia (choć wyższej niż w połowie roku) nie oczekujemy silniejszego spadku stopy bezrobocia z tytułu czynników stricte cyklicznych. Większą niepewnością są obarczone oczekiwania dot. wpływu interwencji na rynku pracy na poziom bezrobocia. W 2015 r. skala środków przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu okazała się spora. Z jednej strony ogranicza to potencjał do dalszego wzrostu w 2016 r. (przynajmniej wg założeń ogólnych ram finansowania Funduszu Pracy w 2016 r. wg ustawy budżetowej na przyszły rok), z drugiej strony ograniczać skalę bezrobocia może program wsparcia zatrudnienia młodych osób (który zacznie działać w 2016 r.). Nie znamy także nowych założeń do budżetu na 2016 r. oraz celów nowego rządu w tym zakresie. W listopadzie i grudniu oczekujemy już wzrostu stopy bezrobocia, oczywiście
wyłącznie z powodu czynników sezonowych, tj. spadku zatrudnienia w sektorach gospodarki zależnych od warunków pogodowych (np. budownictwo turystyka). Prognozujemy, że w grudniu 2015 r. stopa bezrobocia wzrośnie do 10,1%, natomiast na koniec 2016 r. obniży się do 9,7% - 9,9%" - analitycy BOŚ Banku

"W październiku stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 9,6% wobec 9,7% we wrześniu, a zatem zgodnie z szacunkiem resortu pracy. W skali roku stopa bezrobocia obniżyła się o 1,7 pkt proc., nieznacznie wolniej niż w poprzednich miesiącach, kiedy roczne tempo jej spadku wyniosło 1,8 pkt. proc. W październiku, kolejny miesiąc z rzędu, znacząco rosła liczba ofert zatrudnienia zgłaszanych do urzędów pracy (o 12,9% r/r). Biorąc pod uwagę utrzymująca się dobra koniunkturę gospodarczą w Polsce oraz kontynuację ożywienia gospodarczego w strefie euro (wzrost indeksu Ifo i PMI dla Niemiec) podtrzymujemy naszą prognozę, że na koniec 2015 r. stopa bezrobocia wyniesie 9,8%. Dzisiaj GUS opublikował także wstępne dane BAEL za III kw. 2015 r., które wskazują na utrzymanie rocznej dynamiki wzrostu liczby pracujących (1,1% r/r) na zbliżonym poziomie do tej, jaką odnotowano w II kw. br. (1,2% r/r). Ogółem w sektorze prywatnym liczba pracujących wzrosła o 2,3% r/r wobec wzrostu o 2,4% r/r w II kw. br. Pewnym
rozczarowaniem jest wyhamowanie dynamiki wzrostu liczby pracowników najemnych, która zmniejszyła się do 0,8% r/r wobec 1,2% r/r w II kw. i 2,3% r/r w pierwszych trzech miesiącach br. W ostatnim kwartale odnotowano stabilizację stopy aktywności zawodowej wśród osób w wieku produkcyjnym (wzrost jedynie o 0,1 pkt proc. r/r), przy czym kontynuowany był wzrost tej stopy wśród osób w wieku powyżej 45 lat. Z kolei stopa zatrudnienia wśród osób w wieku produkcyjnym wzrosła w III kw. o 0,9 pkt proc. r/r, w tym aż o 1,4 pkt proc. wśród osób w wieku powyżej 45 lat. Te dane potwierdzają dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy wśród osób w wieku produkcyjnym. Stopa bezrobocia według metodologii BAEL obniżyła się w III kw. br. do 7,1%, czyli o 1,1 pkt proc. r/r wobec spadku o 1,7 pkt proc. w II kw. br. Dane BAEL o tempie wzrostu liczby pracujących i spadku stopy bezrobocia w II i III kw. br. sugerują, że potencjał do dalszej dynamicznej poprawy sytuacji na rynku pracy powoli się wyczerpuje" - główny ekonomista Plus Banku
Wiktor Wojciechowski

(ISBnews)

d2thm6i

Podziel się opinią

Share
d2thm6i
d2thm6i