Trwa ładowanie...
dcx939o

Strata netto Agory zwiększyła się r/r do 14,53 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Agora odnotowała 14,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 6,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
dcx939o

Strata operacyjna wyniosła 9,7 mln zł wobec 4,47 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 273,4 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 259,81 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy zwiększyły się do kwoty 273,4 mln zł. To głównie efekt wysokiej frekwencji w kinach sieci Helios, która przełożyła się na wyższe o 49% przychody ze sprzedaży biletów w kwocie 44,7 mln zł oraz wyższe o 49,2% przychody ze sprzedaży w barach wynoszące 17,6 mln zł, a także zwiększenia przychodów segmentów Internet oraz Reklama Zewnętrzna" - czytamy w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych w grupie zmniejszyły się o 1,7% i wyniosły 123,2 mln zł. Niższe wpływy odnotowane w segmentach Prasa i Radio częściowo zostały skompensowane przez znaczący wzrost przychodów w segmentach Internet, Reklama Zewnętrzna oraz Film i Książka. Z kolei wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw wyniosła 31,1 mln zł i była niższa o 8,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Wpływ na to miały głównie niższe przychody ze sprzedaży publikacji Wydawnictwa Agora oraz spadki sprzedaży egzemplarzowej prasy, podano także.

dcx939o

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 26,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,04 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 858,13 mln zł w porównaniu z 835,38 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 33,15 mln zł wobec 1,44 mln zł straty rok wcześniej.

"Od wielu miesięcy skutecznie realizujemy plany rozwoju Grupy Agora w jej segmentach pozaprasowych, na czele z rozbudową naszej sieci kin i udziałem w kolejnych procesach koncesyjnych na budowę nowoczesnych wiat przystankowych. Przebudowujemy też biznesowy model działalności prasowej spółki, w którym coraz istotniejszym źródłem przychodów stają się wpływy ze sprzedaży treści, zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej. Dlatego skoncentrowaliśmy naszą działalność na głównym tytule prasowym spółki - 'Gazecie Wyborczej', dokonując zmian w jej formule wydawniczej oraz sposobie pracy redakcji. Te zmiany w połączeniu z podwyżką ceny egzemplarzowej, innym sposobem druku dziennika oraz kolejnym krokiem w cyfrowym rozwoju tytułu mają na celu ustabilizowanie wyniku segmentu Prasa na rentownym poziomie" - skomentował prezes Bartosz Hojka, cytowany w komunikacie.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej - oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios, drukarnie oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)

dcx939o

Podziel się opinią

Share
dcx939o
dcx939o