Trwa ładowanie...
d1ofeae
14-02-2017 07:43

Strata netto Orange Polska zwiększyła się r/r do 1 898 mln zł w IV kw. 2016 r.

Warszawa, 14.02.2017 (ISBnews) - Orange Polska odnotowało 1 898 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 153 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d1ofeae
d1ofeae

"Wynik netto za 2016 rok obciążony niegotówkowym odpisem na aktywa w wysokości 1 793 mln zł, wynikającym z przeszacowania przyszłych przepływów pieniężnych w powiązaniu ze wzrostem stopy dyskontowej, w celu odzwierciedlenia większego ryzyka gospodarczego" - podano w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1 848 mln zł wobec 118 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 640 mln zł wobec 584 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 640 mln zł wobec 673 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 981 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 2 926 mln zł rok wcześniej.

"W samym IV kwartale, przychody zwiększyły się o 55 mln zł, tj. 1,9% r/r. Wzrost ten odzwierciedlał znacznie wyższy udział ofert ratalnych w pozyskiwaniu klientów (przekładający się na bardzo duży wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu do usług komórkowych) oraz wyższe przychody z działalności ICT" - zaznaczono w informacji.

d1ofeae

W całym 2016 r. spółka miała 1 746 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 254 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11 538 mln zł w porównaniu z 11 840 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 3 163 mln zł wobec 3 431 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 3 163 mln zł wobec 3 517 mln zł rok wcześniej.

"Skorygowane przychody w 2016 roku wyniosły 11 538 mln zł i zmniejszyły się o 288 mln zł, tj. 2,4% r/r. Spadek ten wynikał przede wszystkim ze spadku przychodów z usług stacjonarnych oraz niższych pozostałych przychodów. Zmiany w segmencie stacjonarnym odzwierciedlają przede wszystkim strukturalną erozję tradycyjnych usług telefonicznych, która wpływa na przychody ze stacjonarnych usług głosowych i usług hurtowych. W wyniku malejącej liczby klientów ADSL i spadku wskaźnika ARPU zmniejszyły się także przychody z usług stacjonarnego dostępu do internetu. Spadek pozostałych przychodów wynikał z zakończenia projektów infrastrukturalnych (które w 2015 roku przyniosły 127 mln przychodów), a także niższych przychodów z usług ICT. Te niekorzystne czynniki zostały częściowo zrównoważone przez wyższe przychody w segmencie mobilnym, wynikające ze wzrostu liczby klientów abonamentowych oraz rosnącego udziału ofert ratalnych" - podał operator.

Skorygowana EBITDA w wysokości 3 163 mln zł oznacza, że osiągnięty został cel całoroczny; skorygowana marża EBITDA na poziomie 27,4% (spadek o 2,3 pkt proc. r/r) odzwierciedla wyższe koszty międzyoperatorskie i koszty sprzedaży, podkreśliła spółka.

"Zmiana ta odzwierciedla głównie spadek przychodów, wyższe koszty bezpośrednie (o 249 mln zł) oraz dalszą optymalizację kosztów pośrednich (spadek o 183 mln zł). Do wzrostu kosztów bezpośrednich w ujęciu rocznym przyczyniły się przede wszystkim wyższe koszty międzyoperatorskie (odzwierciedlające rosnącą liczbę klientów i rosnący ruch w przeliczeniu na klienta) oraz rosnące koszty sprzedaży, głównie w wyniku zmiany w strukturze sprzedanych telefonów komórkowych i wpływu niekorzystnych zmian kursów walutowych (osłabienia złotego wobec euro). Te niekorzystne czynniki zostały częściowo zrównoważone przez poprawę po stronie kosztów pośrednich, wynikającą głównie z dalszej optymalizacji w obszarze sieci i systemów informatycznych oraz zmniejszenia zatrudnienia w ramach realizacji umowy społecznej" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2016 r. wyniosła 1 762 mln zł wobec 257 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)

d1ofeae
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ofeae