Trwa ładowanie...
d2jubch

Strata netto Stalproduktu w IV kwartale wyniosła 8 mln zł wobec konsensusu 4,8 mln zł zysku

28.02. Warszawa (PAP) - Skonsolidowana strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej grupy Stalprodukt wyniosła w IV kwartale 2012 r. 8 mln zł wobec 31,7 mln zł...

Share
d2jubch

28.02. Warszawa (PAP) - Skonsolidowana strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej grupy Stalprodukt wyniosła w IV kwartale 2012 r. 8 mln zł wobec 31,7 mln zł zysku rok wcześniej - wynika z raportu spółki. Rynek spodziewał się tymczasem 4,8 mln zł zysku netto.

Strata operacyjna grupy wyniosła w czwartym kwartale 12,9 mln zł. Konsensus rynkowy zakładał 5,1 mln zł zysku EBIT grupy. Rok wcześniej Stalprodukt odnotował 36,2 mln zł EBIT.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 402,1 mln zł w porównaniu do 520,3 mln zł przed rokiem i okazały się o 8,8 proc. niższe od założeń analityków, którzy oczekiwali 440,7 mln zł przychodów.

d2jubch

Stalprodukt podał, że na uzyskane wyniki w segmencie blach transformatorowych wpływ miało zarówno otoczenie rynkowe, jak i konsekwencje wynikające z realizacji drugiego etapu wdrażania technologii HiB (II półrocze 2012 i 2013). W porównaniu do IV kwartału roku 2011, spółka zanotowała 25-procentowy spadek ilości sprzedanych blach oraz 20-procentowy spadek cen.

W segmencie profili giętych uwarunkowania rynkowe były zbliżone do sytuacji w IV kwartale 2011 r. Zanotowano jednak spadek ilości sprzedaży o 4 proc. i średnich cen o 3 proc.

Spółka podała, że na wyniki skonsolidowane wpływ miało obniżenie wyników spółki STP Elbud w związku z alokacją części produkcyjnej do nowej lokalizacji w Krakowie oraz spółki Cynk-Mal, spowodowanych osłabieniem popytu na taśmy cynkowane.

"Innym czynnikiem, który wpłynął na uzyskane wyniki była konieczność utworzenia odpisów na należności w spółkach zależnych w kwocie 4 752 tys. zł, w związku z pogarszającą się sytuacją płatniczą ich odbiorców" - napisano w komentarzu.

Zarząd Stalproduktu ocenia jednak, że sytuacja finansowa grupy jest dobra.

"Nie doświadcza ona zatorów płatniczych, konsekwentnie realizując przyjętą politykę w zarządzaniu ryzykiem. Zarówno emitent, jak i spółki z grupy kapitałowej posiadają płynność finansową i zdolność kredytową, z wyjątkiem spółki Cynk-Mal, w której przeprowadzono postępowanie restrukturyzacyjne" - napisano.(PAP)

pel/ jtt/

d2jubch

Podziel się opinią

Share
d2jubch
d2jubch