Trwa ładowanie...
d1yhs3c

Strata ZPC Otmuchów wyniosła 37,64 mln zł w I poł br. wobec zysku rok wcześniej

Warszawa, 26.08.2016 (ISBnews) - Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów odnotowały 37,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d1yhs3c

"Poziomy zysków zostały obciążone kosztami z aktualizacji wyceny aktywów, które spółka przeznaczyła do zbycia. W wyniku wyceny stwierdzono utratę bilansowej wartości aktywów wytwórczych i dokonano odpisów aktualizujących na kwotę 36,9 mln zł na poziomie grupy. Utworzone odpisy wpływają negatywnie na wyniki bieżącego okresu, przy czym należy podkreślić księgowy charakter operacji i brak wpływu na sytuację płynnościową spółki" - czytamy w komunikacie.

Strata operacyjna wyniosła 37,25 mln zł wobec 2,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 116,62 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 118,76 mln zł rok wcześniej.

d1yhs3c

Spółka podała, że w I półroczu sprzedaż eksportowa grupy wzrosła o 19% (r/r) osiągając poziom 21% udziału w sprzedaży ogółem (17%rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży w strategicznych segmentach wzrosły o 10% (r/r), natomiast eksport tych produktów zwiększył się w I półroczu 2016 roku o 15%.

"W pierwszym półroczu, zgodnie ze zaktualizowaną strategią, przeprowadziliśmy szereg zmian w strukturze grupy. Wyodrębniliśmy kluczowe segmenty na których chcemy się koncentrować, a część majątku przeznaczona na sprzedaż została wyceniona i przygotowana do procesu dezinwestycji. Dzięki sprzedaży tych aktywów pozyskamy dodatkowy kapitał na rozwój kluczowych obszarów za jakie uważamy żelki, produkty śniadaniowe i batony. Równolegle rozpoczęliśmy w pierwszym półroczu realizację inwestycji w segmencie produktów śniadaniowych. Wierzymy, że dzięki tym działaniom osiągniemy silną pozycję rynkową w obszarach, które uważamy za strategicznie ważne dla przyszłego rozwoju grupy" - powiedział prezes Mariusz Popek, cytowany w komunikacie.

Grupa dzięki potencjalnej sprzedaży wyodrębnionych aktywów będzie mogła pozyskać środki, które w części przeznaczy na kolejne inwestycje w obszary strategiczne. Na ten cel w latach 2016-2018 spółka zamierza przeznaczyć do 40-60 mln zł. W pierwszym półroczu br. łączna wartość inwestycji ZPC Otmuchów wyniosła 12,9 mln zł.

"Dzięki nowym liniom produkcyjnym oraz rozwinięciu działalności logistycznej i magazynowej grupa będzie wyróżniać się innowacyjnością oraz wysoką jakością swoich produktów poprawiając jednocześnie efektywność kosztową" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w I poł. 2016 r. wyniosła 33,67 mln zł wobec 1,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów miały w 2015 r. 242 mln zł skonsolidowanych przychodów. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)

d1yhs3c

Podziel się opinią

Share
d1yhs3c
d1yhs3c