Trwa ładowanie...
d23b8hp
d23b8hp
espi

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ce ...

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d23b8hp
TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2014-12-30 2014-11-28
Wartość aktywów netto 22 254 504,77 23 685 514,47
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 987,29 970,84
Raport dotyczy wyceny Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1.

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2015-01-02
SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1
(pełna nazwa funduszu)
SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 Union Investment TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-633 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
POLNA 11
(ulica) ( numer)
(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 tfi@union-investment.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2015-01-02 ZBIGNIEW JAKUBOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU
2015-01-02 MAŁGORZATA POPIELEWSKA CZŁONEK ZARZĄDU

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d23b8hp

Podziel się opinią

Share
d23b8hp
d23b8hp