Trwa ładowanie...
d49derz

Sukces wymaga koncentracji - Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Unikatowy na polskim rynku produkt inwestycyjny - Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zaoferowało klientom Legg Mason TFI.
Share
Sukces wymaga koncentracji - Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ
d49derz

Koncepcja produktu jest bardzo prosta i wynika z przekonania Legg Mason TFI, że bardziej opłaca się zainwestować kapitał w niewielką liczbę przedsiębiorstw, które zostały dokładnie przeanalizowane, niż rozpraszać swoje środki między wiele rozmaitych, niekiedy przypadkowych inwestycji bez dostatecznej ich znajomości. Na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia i pracy na rynku kapitałowym, Legg Mason TFI uważa, że selekcja i skoncentrowany styl zarządzania zwiększają szanse uzyskania wyników zdecydowanie lepszych (przy wyższym poziomie ryzyka) od tych, które są możliwe do osiągnięcia z szerokiego rynku giełdowego, mierzonego indeksem WIG w cyklach 5-letnich.

W funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ średnia liczba spółek powinna mieścić się w przedziale 10 - 20. 5 największych pozycji może stanowić aż do 75% wartości aktywów netto funduszu. Skład indeksu WIG nie będzie miał wpływu na skład portfela funduszu. Selektywne podejście do inwestycji pozwala wnikliwiej przeanalizować wybrane spółki i dokonać wyboru firm o największym prawdopodobieństwie osiągnięcia systematycznej i ponadprzeciętnej efektywności operacyjnej. Jest to zupełnie inne podejście od stosowanego w tradycyjnych benchmarkowych funduszach akcji, w których udział poszczególnych spółek jest uzależniony od ich udziału w indeksie giełdowym, zaś liczba spółek w portfelu często sięga 80-100 pozycji.

Legg Mason Skoncentrowany FIZ jest propozycją dla klientów, którzy, wbrew nastrojom rynkowym, szukają rozwiązań umożliwiających maksymalne wykorzystanie średnio- i długoterminowych okazji cenowych poprzez zajmowanie znaczących pozycji na rynku akcji oraz ich zamykania, kiedy wartość fundamentalna nie uzasadnia dalszego ich utrzymywania. Fundusz jest też jedną z nielicznych propozycji dla osób, które chcą uniknąć niepotrzebnego rozpraszania środków i poszukują rozwiązań porównywalnych do skoncentrowanych portfeli inwestorów indywidualnych.

Celem Legg Mason TFI jest wypracowanie takiej oferty, która nie jest marketingowym zabiegiem, ale potencjalnym źródłem faktycznej wartości dodanej dla Klientów w rozsądnym horyzoncie czasowym. Do takich propozycji należy fundusz Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ.

Termin subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych serii A 4 - 30 czerwca 2009 r.
Wartość nominalna 1 certyfikatu 1 000 zł
Minimalna wpłata do funduszu 50 tys. zł

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii A funduszu Legg Mason Skoncentrowany FIZ prowadzą:

d49derz

- Domy Maklerskie: Deutsche Bank Securities, Centralny Dom Maklerski PEKAO, Dom Maklerski Banku Handlowego, Dom Inwestycyjny BRE

- Banki: Deutsche Bank PBC BRE Private Banking & Wealth Management, CitiHandlowy, Nordea Bank.

Zapraszamy!

Informacje:
http://www.leggmason.pl/legg_mason_akcji_skoncentrowany_fiz.html

d49derz

| Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ znajdują się w statucie i prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych funduszu, opublikowanym na www.leggmason.pl, www.gpw.pl oraz dostępnym w siedzibie Legg Mason TFI S.A., Warszawa, Pl. Piłsudskiego 2, i w placówkach prowadzących zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszu. Wartość aktywów netto funduszu cechować się będzie dużą zmiennością z uwagi na skład portfela inwestycyjnego. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, osiągane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu
podatkiem od dochodów kapitałowych. |
| --- |

d49derz

Podziel się opinią

Share
d49derz
d49derz