Trwa ładowanie...
dc90pme
espi

SUNTECH - Powołanie członka Rady Nadzorczej (21/2014) - EBI

SUNTECH - Powołanie członka Rady Nadzorczej (21/2014)
Share
dc90pme
NEW CONNECT
Raport EBI nr 21 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Suntech S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 czerwca, działając w oparciu o § 22 ust. 6 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki mocą uchwały z dnia 23 czerwca 2014 roku powołała w drodze kooptacji Pana Michała Kondrata do pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej Suntech S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Saczuk Prezes Zarządu
Wojciech Franczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc90pme

Podziel się opinią

Share
dc90pme
dc90pme