Trwa ładowanie...
d4bwq3e
espi

SUNTECH S.A. - Zmiana stanu posiadania (4/2013)

SUNTECH S.A. - Zmiana stanu posiadania (4/2013)

Share
d4bwq3e

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SUNTECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Suntech S.A. informuje, że dnia 9 stycznia 2013 roku Spółka otrzymała od Pana Wojciecha Franczaka, Wiceprezesa Zarządu Spółki, zawiadomienie sporządzone w trybie art.69 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. z 2009 nr 185, poz.1439 z późniejszymi zmianami ) Z przekazanej informacji wynika, że dnia 4 stycznia 2013 roku Pan Wojciech Franczak nabył 213 000 sztuk akcji (słownie: dwieście trzynaście tysięcy). Akcje zostały nabyte poza rynkiem NewConnect w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej. Wojciech Franczak, Wiceprezes Zarządu Suntech S.A.,bezpośrednio przed transakcją posiadał 2 246 248 akcji stanowiących 14,10% udziału w kapitale zakładowym i dających prawo do 3 496 248 głosów, co stanowiło 16,70% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po transakcji Wojciech Franczak posiada 2 459 248 akcji, co stanowi 15,43% udziału w kapitale zakładowym i daje prawo do 3 709 248 głosów stanowiących
17,72% udziału w ogólnej liczbie głosów. Udział w ogólnej liczbie głosów zwiększył się o 1,34%. Podstawa prawna:art.69 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bwq3e

| | | SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SUNTECH S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-595 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska 107 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 5079200 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bwq3e

Podziel się opinią

Share
d4bwq3e
d4bwq3e