Trwa ładowanie...
d2jljvp

ŚWIECIE - RB 1/2012 w sprawie zawarcia znaczącej umowy (1/2012)

ŚWIECIE - RB 1/2012 w sprawie zawarcia znaczącej umowy (1/2012)

Share
d2jljvp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŚWIECIE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 1/2012 w sprawie zawarcia znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mondi Świecie S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2012 r. została podpisana przez Mondi Świecie S.A. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe ? Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych (dalej "Lasy Państwowe") umowa na zakup surowca drzewnego na portalu e-systemowym w przetargu otwartym na pierwsze półrocze 2012 r. o wartości 41,313 mln złotych. Jako zabezpieczenie należności Lasów Państwowych emitent podpisał w grudniu 2011 r. umowę gwarancji bankowej o wartości do 18 mln złotych, wystawionej przez bank na rzecz Lasów Państwowych. Pozostałe warunki transakcji nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Spółka będzie zawierała kolejne umowy zakupu surowca, również w drodze aukcji internetowych w aplikacji e-drewno i szacuje się, że łączna wartość umów zakupu surowca drzewnego od Lasów Państwowych w okresie krótszym niż 12 miesięcy spełni kryteria "znaczącej umowy", tj. przekroczy wartość 10 % kapitałów własnych emitenta. Kryterium uznania umów z Lasami Państwowymi za
znaczące jest wartość kapitałów własnych na koniec III kwartału 2011 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of Mondi Świecie S.A. hereby notifies that the Wood Purchase Contract has been signed on 19 January 2012 with Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (hereinafter referred to as ”State Forest Enterprise”) on e-system portal in an open bid for the first half-year of 2012. The contractual value amounts to PLN 41.313 million. As a security for State Forest Enterprise receivables, the Company signed in December 2011 the bank guarantee facility with the value of up to PLN 18 million issued by the bank for the benefit of the State Forest Enterprise. The remaining conditions of the transaction do not differ from standard terms and conditions for this type agreements. The Company will be concluding another wood purchase contracts, also by way of e-auctions in e-drewno (e-wood) application. It is estimated that the total value of wood purchase contracts from the State Forest Enterprise in a period of time that is shorter than 12 months will meet the
criteria of “a significant agreement”, i.e. will exceed the value of 10% of the Company’s equity. The criteria for recognising the contracts with the State Forest Enterprise as the significant ones is the value of equity at the end III quarter of 2011. | |

d2jljvp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MONDI ŚWIECIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ŚWIECIE | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 86-100 | | Świecie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Bydgoska | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-52) 332 10 00 | | (0-52) 332 19 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info.swiecie@frantschach.com | | www.frantschach.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 559-00-00-505 | | 002527817 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Maciej Kunda Prezes Zarządu
2012-01-20 Jan Żukowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jljvp

Podziel się opinią

Share
d2jljvp
d2jljvp