Trwa ładowanie...
d2a4pst
d2a4pst
espi

SWISSMED - Rozliczenie kontraktu z NFZ za rok 2014 ? leczenie szpitalne (3/2015)

SWISSMED - Rozliczenie kontraktu z NFZ za rok 2014 ? leczenie szpitalne (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2a4pst
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Rozliczenie kontraktu z NFZ za rok 2014 ? leczenie szpitalne
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (?Emitent?, ?Świadczeniodawca?) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 17 lutego 2015 r. aneksu z dnia 05 lutego 2015 r. do umowy nr 11/000102/SZP/11/14 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, zawartego pomiędzy Świadczeniodawcą, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku (?Oddział Funduszu?). Na mocy przedmiotowego aneksu strony postanowiły dokonać rozliczenia wykonania umowy w okresie rozliczeniowym od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i ustaliły, że z tytułu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową w w/w okresie rozliczeniowym kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy wynosi maksymalnie 6.319.232,68 zł, tj. uległa zmniejszeniu o kwotę 4.959,86 zł. W związku z powyższym łączna wartość umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych przez Emitenta z POW NFZ na rok 2014 wyniosła: 6.869.160,64 zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA
(pełna nazwa emitenta)
SWISSMED Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-215 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wileńska 44
(ulica) (numer)
058- 524-15-15 058 - 524-15-25
(telefon) (fax)
swissmed@swissmed.com.pl www.swissmed.pl
(e-mail) (www)
583-21-06-510 191244745
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2a4pst

Podziel się opinią

Share
d2a4pst
d2a4pst