Trwa ładowanie...
d4aahe8

SWISSMED - Rozliczenie kontraktu z NFZ za rok 2014 ? leczenie szpitalne (3/2015)

SWISSMED - Rozliczenie kontraktu z NFZ za rok 2014 ? leczenie szpitalne (3/2015)

Share
d4aahe8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Rozliczenie kontraktu z NFZ za rok 2014 ? leczenie szpitalne
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (?Emitent?, ?Świadczeniodawca?) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 17 lutego 2015 r. aneksu z dnia 05 lutego 2015 r. do umowy nr 11/000102/SZP/11/14 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, zawartego pomiędzy Świadczeniodawcą, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku (?Oddział Funduszu?). Na mocy przedmiotowego aneksu strony postanowiły dokonać rozliczenia wykonania umowy w okresie rozliczeniowym od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i ustaliły, że z tytułu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową w w/w okresie rozliczeniowym kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy wynosi maksymalnie 6.319.232,68 zł, tj. uległa zmniejszeniu o kwotę 4.959,86 zł. W związku z powyższym łączna wartość umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych przez Emitenta z POW NFZ na rok 2014 wyniosła: 6.869.160,64 zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4aahe8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SWISSMED | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-215 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wileńska | | 44 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058- 524-15-15 | | 058 - 524-15-25 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | swissmed@swissmed.com.pl | | www.swissmed.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 583-21-06-510 | | 191244745 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4aahe8

Podziel się opinią

Share
d4aahe8
d4aahe8