Trwa ładowanie...
d4fvbfp

SYGNITY - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. (12/2013)

SYGNITY - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. (12/2013)

Share
d4fvbfp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Sygnity", "Spółka") informuje, iż w dniu 1 lutego 2013 roku zawarł z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Aneks nr 6 do Umowy Kredytowej z 12 stycznia 2011 roku (odpowiednio "Aneks", "Umowa"), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2011, 5/2012 oraz 11/2012, utrzymujący wysokość linii kredytowej wielocelowej zgodnie z Umową w wysokości 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) wspólnej z Sygnity Europe Sp. z o.o. Umowa będzie przedłużana na kolejne 12-miesięczne okresy, jednakże nie dłużej niż do 31 marca 2023 r. Linia kredytowa uruchomiona została na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wysokość linii kredytowej przekracza 10% wartości kapitałów własnych Sygnity i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fvbfp

| | | SYGNITY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SYGNITY | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-486 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 180 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 290 88 00 | | 022 290 88 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro_zarzadu@sygnity.pl | | www.sygnity.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-00-05-293 | | 190407926 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Janusz R. Guy Prezes Zarządu
2013-02-01 Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fvbfp

Podziel się opinią

Share
d4fvbfp
d4fvbfp