Trwa ładowanie...
d20hgiy

SYMBIO POLSKA - Raport miesięczny za grudzień 2014 roku. (3/2015) - EBI

SYMBIO POLSKA - Raport miesięczny za grudzień 2014 roku. (3/2015)

Share
d20hgiy

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za grudzień 2014 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2014 roku. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A W grudniu 2014 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 2 072 tys. zł ( 26% wzrostu w porównaniu do grudnia 2013 r.) z czego: - 1 093 tys. zł (53 %) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej. - 979 tys. zł (47 %) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych. 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie
raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Raporty EBI opublikowane w grudniu 2014 roku: Raport bieżący nr 35/2014 z dn. 12.12.2014 r. - Raport miesięczny za listopad 2014 roku. Raport bieżący nr 36/2014 z dn. 19.12.2014 r. - Przerwa w obradach NWZA Symbio Polska S.A. oraz treść podjętych uchwał w dniu 19 grudnia 2014 r. Raport bieżący nr 37/2014 z dn. 31.12.2014 r. - Powołanie Członka Zarządu Symbio Polska S.A. Raport bieżący nr 38/2014 z dn. 31.12.2014 r. - Treść uchwał podjętych na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 30 grudnia 2014 r. Raport bieżący nr 39/2014 z dn. 31.12.2014 r. - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A. Raport bieżący nr 40/2014 z dn. 31.12.2014 r. - Opóźnienie w publikacji raportu bieżącego. Raporty bieżące ESPI opublikowane w grudniu 2014 roku: Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 30.12.2014 r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 19 grudnia 2014 r. oraz po przerwie wznowionym w dniu 30 grudnia 2014 r. Raporty
Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. W grudniu 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Do 14 lutego 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za styczeń 2015 r. W dniu 12 lutego 2015 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za IV kw. 2014 r. Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20hgiy

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Kalaman Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20hgiy

Podziel się opinią

Share
d20hgiy
d20hgiy