Trwa ładowanie...
d3bcb70
d3bcb70
espi

SYMBIO POLSKA - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Symbio Polska S.A. oraz z ... - EBI

SYMBIO POLSKA - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Symbio Polska S.A. oraz zmian statutu Spółki. (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bcb70

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Symbio Polska S.A. oraz zmian statutu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że 26 stycznia 2015 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 21 stycznia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 3.431.323,00 zł oraz zmian w Statucie dostosowujących zapisy statutu do dokonanego podwyższenia. Do rejestru wpisano 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Tekst jednolity statutu Spółki nie został uchwalony przez Radę Nadzorczą. Zarejestrowane zmiany w Statucie: § 8 ust 1 i 2 Statutu Spółki otrzymał brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.431.323 (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote i dzieli się na 3.431.323 (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: (1) 873.694 (słownie:
osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o nr od 01 do 873.694 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja oraz (2) 87 (słownie: osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od 1 do 87 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja oraz (3) 65.421 7 (sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o nr od 1 do 65.421 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja (4) 492.121 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 492.121 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja (5) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 2.000.000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja. Dotychczasowa treść § 8 ust 1 i 2 Statutu Spółki: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.431.323 (słownie: jeden
milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote. 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: (1) 873.694 (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o nr od 01 do 873.694 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja oraz (2) 87 (słownie: osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od 1 do 87 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja oraz (3) 65.421 (sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o nr od 1 do 65.421 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja (4) 492.121 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 492.121 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5 i §4 ust. 2 pkt 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Kalaman Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bcb70

Podziel się opinią

Share
d3bcb70
d3bcb70