Trwa ładowanie...
dwgtdb1
dwgtdb1
espi

SYMBIO POLSKA - Wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect (14/2015) - EBI

SYMBIO POLSKA - Wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect (14/2015)
Share
dwgtdb1
NEW CONNECT
Raport EBI nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 25 marca 2015 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 286/2015 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki SYMBIO POLSKA S.A.o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Podstawa: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu alternatywnego systemu obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Skowroński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwgtdb1

Podziel się opinią

Share
dwgtdb1
dwgtdb1