Trwa ładowanie...
d22gc5o

Szczurek: Polska jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek UE

Polska jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej - poinformował minister finansów Mateusz Szczurek w przysłanym PAP komentarzu do piątkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Share
d22gc5o

GUS poinformował wcześniej we wstępnym szacunku, że w I kw. 2015 r. PKB Polski wzrósł realnie o 3,6 proc. licząc w ujęciu rocznym, wobec wzrostu o 3,3 proc., w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

Piątkowe dane oznaczają poprawę dynamiki realnej PKB o 0,1 pkt proc. w pierwszym kwartale w porównaniu do szybkiego szacunku GUS, opublikowanego w połowie maja br. Z piątkowych wstępnych szacunków GUS wynika ponadto, że PKB w I kw. 2015 r. wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1 proc. wobec poprzedniego kwartału i był wyższy o 3,5 proc. niż przed rokiem.

"Wstępne dane (flesh estimate) dotyczące PKB w UE pokazały, że PKB w UE zwiększył się o 0,4 proc. (kdk, wyrównane sezonowo), tj. tyle ile kwartał wcześniej, a w strefie euro o 0,4 proc., wobec 0,3 proc. w IV kwartale ubiegłego roku. Dane były zgodne z ostatnimi prognozami Komisji Europejskiej. Na 25 krajów, dla których dostępne są dane, spadek PKB (...) zanotowały cztery; Estonia, Litwa, Grecja oraz Finlandia - w tych dwóch ostatnich przypadkach był to drugi spadek z rzędu" - napisał Szczurek w komentarzu.

d22gc5o

"W grupie tych 25 krajów, dla której dostępne są dane, Polska jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek UE. W I kwartale - jeżeli do porównań przyjmiemy roczną dynamikę obliczoną na danych wyrównanych sezonowo - Polska osiągnęła trzecie, po Rumunii (4,2 proc.) i Czechach (4,2 proc.), tempo wzrostu" - podkreślił.

Minister zaznaczył, że w I kw. 2015 r. PKB zwiększył się o 1 proc. (kdk, wyrównany sezonowo), wobec 0,8 proc. zanotowanych kwartał wcześniej. W efekcie poziom PKB (wyrównany sezonowo) był o 3,5 proc. wyższy niż przed rokiem.

"Śledzone z uwagą przez opinię publiczną roczne tempo wzrostu - obliczone na szeregu niewyrównanym sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) - wyniosło 3,6 proc. Dane były lepsze od pierwszego szacunku sprzed dwóch tygodni o 0,1 pkt proc" - napisał szef resortu finansów.

Zwrócił uwagę, że z analizy tendencji poszczególnych składowych PKB wynika, iż w I kw. tego roku nastąpiło przyspieszenie tempa wzrostu (kdk, wyrównane sezonowo) nakładów inwestycyjnych jak i spożycia w sektorze gospodarstw domowych.

d22gc5o

"Inwestycje znajdują się na ścieżce wysokiego wzrostu - podobnie jak PKB - już od II kw. 2013, a konsumpcja indywidualna od IV kwartału 2013 r. Wysokie tempo wzrostu w I kwartale 2015 w tym ujęciu utrzymał również eksport" - dodał.

Zdaniem ministra do wzrostu PKB (w ujęciu rocznym, w cenach roku poprzedniego) przyczynił się popyt krajowy, w głównej mierze za sprawą spożycia w sektorze gospodarstw domowych i inwestycji.

Zwrócił uwagę, że roczna dynamika popytu krajowego była jednak wyraźnie niższa niż w poszczególnych kwartałach ubiegłego roku, za sprawą znacząco ujemnej kontrybucji zapasów (aż 1,5 pkt proc.).

Podkreślił jednak, że dodatni wkład we wzrost PKB - po raz pierwszy od trzech kwartałów - miał eksport netto. Natomiast poziom spożycia w sektorze gospodarstw domowych był o 3,1 proc., a inwestycji aż o 11,4 proc. wyższy niż przed rokiem.

d22gc5o

Podziel się opinią

Share
d22gc5o
d22gc5o