Trwa ładowanie...
dji37tv

TABLEO S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta. (4/2015)

TABLEO S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta. (4/2015)

Share
dji37tv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TABLEO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TABLEO S.A. (dalej: ?Emitent?) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od spółki BENTEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INVEST S.K.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: ?Akcjonariusz?), w imieniu której działa Marta Magdalena Forszpaniak ? Prezes Zarządu, sporządzone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zmianami), iż w wyniku zawarcia przez Akcjonariusza w dniu 8 kwietnia 2015 roku transakcji kupna akcji na rynku NewConnect nastąpiła zmiana poziomu zaangażowania w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Tableo S.A., powodująca przekroczenie progu 50% w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Przed dokonaniem transakcji Akcjonariusz posiadał 22.100 sztuk akcji na okaziciela spółki Tableo S.A., uprawniających łącznie do 0,82%
udziału w kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie uprawniających do wykonywania 0,82% głosów na walnym zgromadzeniu. Po dokonaniu transakcji Akcjonariusz posiada obecnie 1.764.791 sztuk akcji na okaziciela spółki Tableo S.A., uprawniających łącznie do 65,36% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie do wykonywania 65,36% głosów na walnym zgromadzeniu. W okresie najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia zaangażowania w akcjonariacie Emitenta. Ponadto Akcjonariusz informuje, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Emitenta oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C w/w ustawy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dji37tv

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TABLEO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TABLEO S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 14-200 | | Iława | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grunwaldzka | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +89 648 75 59 | | +89 648 21 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 744-17-95-363 | | 280563750 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Beata Cwalińska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dji37tv

Podziel się opinią

Share
dji37tv
dji37tv