Trwa ładowanie...
d19hb89

TALEX - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (1/2012)

TALEX - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (1/2012)

Share
d19hb89

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TALEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Talex S.A. podaje wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w okresie ostatniego roku kalendarzowego. W odniesieniu do raportów bieżących podano kolejno: numer raportu, datę publikacji i temat raportu, a w odniesieniu do raportów okresowych odpowiednio: datę publikacji i nazwę raportu (wraz z symbolem). Raporty bieżące opublikowane w 2011roku: - 1/2011 - 2011-01-27- Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011; - 2/2011 - 2011-01-27- Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku; - 3/2011 - 2011-02-25- Umowa z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego; - 4/2011 - 2011-04-04- Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki; - 5/2011 - 201-04-05- Zawarcie umowy z Lukas Bank S.A.; - 6/2011 - 2011-04-14 - Umowa znacząca; - 7/2011 - 2011-04-16- Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R); - 8/2011 - 2011-04-20 - Informacja o planowanej wypłacie dywidendy; - 9/2011 - 2011-04-20 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 maja 2011 r.; - 10/2011 -
2011-04-20- Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 16 maja 2011 r.; - 11/2011 - 2011-04-26- Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 16 maja 2011 r. - korekta; - 12/2011 - 2011-05-16- Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu; - 13/2011 - 2011-05-16- Treść projektu uchwały zgłoszonego w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; - 14/2011 - 2011-05-16- Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 16 maja 2011 r.; - 15/2011 - 2011-05-16- Wypłata dywidendy z zysku za rok 2010; - 16/2011 - 2011-06-02- Zawarcie umowy z Jednostką Wojskową 4226 z siedzibą w Warszawie; - 17/2011 - 2011-06-08- Zawarcie umowy z Lukas Bank z siedzibą we Wrocławiu; - 18/2011 - 2011-06-29 - Zawarcie umowy znaczącej z Lukas Bank S.A.; - 19/2011 - 2011-06-30 - Zawarcie umowy znaczącej z IBM Polska Sp. z o.o.; - 20/2011 - 2011-07-04 - Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.; -
21/2011 - 2011-08-05- Umowa z Bankiem Handlowym S.A.; - 22/2011 - 2011-08-16- Zawarcie umowy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; - 23/2011 - 2011-08-22- Zawarcie umowy z Ogólnopolska Fundacją Edukacji Komputerowej; - 24/2011 - 2011-08-26- Umowa z IBM Polska sp. z o.o. i aneks do umowy z Lukas Bank S.A.; - 25/2011 - 2011-09-05 - Utworzenie przez Spółkę oddziału na terenie Republiki Czeskiej; - 26/2011 - 2011-10-13- Zawarcie umowy z Inspektoratem Uzbrojenia; - 27/2011 - 2011-11-03 - Umowa znacząca; - 28/2011 - 2011-12-16 - Zawarcie umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; - 29/2011 - 2011-12-29 - Umowa znacząca; - 30/2011 - 2011-12-29 - Umowa znacząca; - 31/2011 - 2011-12-29 - Umowa znacząca. Raporty okresowe opublikowane w 2011 roku: - 2011-02-14- raport kwartalny za IV kwartał 2010r. (SA-Q4 2010); - 2011-04-20- raport roczny za 2010r. (SA-R 2010): - 2011-05-16 - raport kwartalny za I kwartał 2011 r. (SA-Q1 2011); - 2011-08-31 - raport półroczny za I półrocze 2011 r. (SA-P 2011); - 2011-11-14 -
raport kwartalny za III kwartał 2011 r. (SA-Q3 2011); Zarząd Talex S.A. zwraca uwagę, że informacje zawarte w niektórych z wymieniony raportów obecnie mogą być już nieaktualne. Treść raportów bieżących i okresowych Spółki jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.talex.pl (zakładka "inwestorzy") a oryginały tych dokumentów dostępne są w Biurze Zarządu, w siedzibie Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19hb89

| | | TALEX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TALEX | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-619 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Karpia | | 27 d | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 827 55 00 | | 061 827 55 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@talex.pl | | www.talex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 782-00-21-045 | | 004772751 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19hb89

Podziel się opinią

Share
d19hb89
d19hb89