Trwa ładowanie...
d42ce0p

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. - Publikacja informacji o ustanowieniu pełnomocników przez akcjonariu...

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. - Publikacja informacji o ustanowieniu pełnomocników przez akcjonariusza Spółki, posiadającego powyżej 10% ogólnej liczby głosów. (11/2013)

Share
d42ce0p

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Publikacja informacji o ustanowieniu pełnomocników przez akcjonariusza Spółki, posiadającego powyżej 10% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację o ustanowieniu przez akcjonariusza Spółki, Panią Marzenę Darlenę Sobecką, posiadającą 2.225.455 akcji Spółki, co daje 11,44% ogólnej liczby akcji oraz głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, pełnomocnika w osobie Krzysztofa Brysiewicza, upoważniając go do wykonywania w Jej imieniu, według własnego uznania pełnomocnika, tj. bez pisemnych wiążących dyspozycji, prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez Nią akcji w Spółce na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 sierpnia 2013 roku. Przed udzieleniem pełnomocnictwa ww. pełnomocnik nie posiadał, aktualnie nie posiada ani nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a ponadto nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie oraz nie istnieją podmioty zależne od pełnomocnika, które posiadałyby akcje Spółki. Pełnomocnik nie reprezentował wcześniej akcjonariuszy Spółki na Walnych
Zgromadzeniach Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42ce0p

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Konrad Sobecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42ce0p

Podziel się opinią

Share
d42ce0p
d42ce0p