Trwa ładowanie...
d2xu0k6

TARCZYŃSKI S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

TARCZYŃSKI S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d2xu0k6
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 494 401 448 282 118 015 106 455
Zysk operacyjny 21 609 17 318 5 158 4 113
Zysk przed opodatkowaniem 14 968 11 900 3 573 2 826
Skonsolidowany zysk netto 11 678 9 315 2 787 2 212
Zysk netto przypisany właścicielom 11 678 9 315 2 787 2 212
Średnia ważona liczba akcji (podstawowa i rozwodniona) 11 346 936 9 237 347 11 346 936 9 237 347
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 1,03 1,01 0,25 0,24
Całkowite dochody ogółem 10 698 9 045 2 554 2 148
Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom 10 698 9 045 2 554 2 148
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 272 28 291 9 374 6 718
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -69 202 -48 179 -16 519 -11 441
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 14 821 42 237 3 538 10 030
Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto -15 110 22 349 -3 607 5 307
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa trwałe razem 272 399 210 453 63 909 50 746
Aktywa obrotowe razem 116 440 119 445 27 319 28 801
Suma aktywów 388 839 329 898 91 227 79 547
Zobowiązania krótkoterminowe razem 145 064 123 068 34 034 29 675
Zobowiązania długoterminowe razem 117 670 91 423 27 607 22 044
Kapitał własny razem 126 105 115 407 29 586 27 828
Kapitał własny przypisany właścicielom 126 105 115 407 29 586 27 828
Wyemitowany kapitał akcyjny 11 347 11 347 2 662 2 736
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GTAListPrezesaZarzadu2014.pdf List Prezesa Zarządu
GTAOswiadczeniaZarządu_2014.pdf Oświadczenia Zarządu
GTASkonsolidowanesprawozdaniefinansowe2014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
GTA_ SprawozdaniezDzialalnosci_2014.pdf Sprawozdanie z dzialalności Grupy Kapitałowej
GTAOpniairaport2014.pdf Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2xu0k6

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TARCZYŃSKI S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 55-100 | | Ujeździec Mały | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Ujeździec Mały | | 80 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 312 12 83 | | +48 71 310 30 73 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@tarczynski.pl | | www.tarczynski.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 915-15-25-484 | | 932003793 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | BDO sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 JACEK TARCZYŃSKI PREZES ZARZĄDU
2015-03-04 KRZYSZTOF WACHOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-04 RADOSŁAW CHMURAK WICEPREZES ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 TOMASZ DOTKUŚ GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2xu0k6

Podziel się opinią

Share
d2xu0k6
d2xu0k6