Trwa ładowanie...
d1qx0z4

TARCZYŃSKI S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 oraz oświadczenie ...

TARCZYŃSKI S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych (1/2015)

Share
d1qx0z4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TARCZYŃSKI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Tarczyński S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015 r. : ? 20 marca 2015 r. ? Skonsolidowany raport roczny zawierający roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014, Jednostkowy raport roczny zawierający jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014; ? 15 maja 2015 r. ? Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową; ? 28 sierpnia 2015r. ? Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku; ? 6 listopada 2015 r. ? Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2015 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową. Zarząd Spółki Tarczyński S.A. oświadcza, że: - zgodnie z §102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej ?Rozporządzenie?), emitent nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2014 roku; - zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia, emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2015; - zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2015 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za te okresy sprawozdawcze; - zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań oraz skrócona informacja dodatkowa. Wszelkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.grupatarczynski.pl) w zakładce ?Relacje Inwestorskie?. Podstawa prawna: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qx0z4

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TARCZYŃSKI S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 55-100 | | Ujeździec Mały | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Ujeździec Mały | | 80 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 312 12 83 | | +48 71 310 30 73 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@tarczynski.pl | | www.tarczynski.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 915-15-25-484 | | 932003793 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Jacek Tarczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qx0z4

Podziel się opinią

Share
d1qx0z4
d1qx0z4