Trwa ładowanie...
d1t8gmf
espi

TARCZYŃSKI S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (22/2014)

TARCZYŃSKI S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (22/2014)
Share
d1t8gmf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TARCZYŃSKI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Tarczyński SA (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o obustronnym podpisaniu z BZWBK Faktor Sp. z o.o. aneksu do Umowy Faktoringowej nr 2137/2994/2014 z dnia 5 lutego 2014 roku , która została opisana w raporcie bieżącym nr 2/2014 z dnia 12 lutego 2014roku. W związku z zawarciem aneksu, zmianie uległ okres obowiązywania umowy z 30 grudnia 2014 roku na 30 czerwca 2015 roku oraz kwota limitu i okres obowiązywania limitu, tj.: a) kwota: 17.000.000,00 PLN (siedemnaście milionów złotych) ? do dnia 30.10.2014 r., b) kwota: 14.000.000,00 PLN (czternaście milionów złotych) ? do dnia 30.11.2014 r., c) kwota: 11.000.000,00 PLN (jedenaście milionów złotych) ? do dnia 31.12.2014 r., d) kwota: 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów złotych) ? do dnia 31.01.2015 r., e) kwota: 8.000.000,00 PLN (osiem milionów złotych) ? do dnia 28.02.2015 r., f) kwota: 7.000.000,00 PLN (siedem milionów złotych) ? do dnia 31.03.2015 r., g) kwota: 6.000.000,00 PLN (sześć milionów złotych) ? do dnia 30.04.2015
r. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, że wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. w sprawie informacji bieżących i okresowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TARCZYŃSKI S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-100 Ujeździec Mały
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ujeździec Mały 80
(ulica) (numer)
+48 71 312 12 83 +48 71 310 30 73
(telefon) (fax)
ir@tarczynski.pl www.tarczynski.pl
(e-mail) (www)
915-15-25-484 932003793
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Jacek Tarczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t8gmf

Podziel się opinią

Share
d1t8gmf
d1t8gmf