Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al
espi

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu TAURON Polska Energia S...

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu TAURON Polska Energia S.A. ze spółką zależną ? PKE Broker sp. z o.o. (34/2013)
Share
d27t0al

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu TAURON Polska Energia S.A. ze spółką zależną ? PKE Broker sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. oraz raportu bieżącego nr 32/2013 z dnia 4 lipca 2013 r., stosownie do postanowień art. 504 Kodeksu spółek handlowych Zarząd TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000271562, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmująca), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000288955, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmowana) i informuje, iż w dniu 2 lipca 2013 r. został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 126/2013 (4243), poz. 9367 Plan połączenia z dnia 25 czerwca 2013 r. Spółek:
TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana). Plan połączenia został także udostępniony na stronie internetowej TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna pod adresem www.tauron-pe.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Ogłoszenia i opublikowany w raporcie bieżącym TAURON Polska Energia S.A. nr 29/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez TAURON Polska Energia S.A. spółki PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na TAURON Polska Energia S.A. Akcjonariusze Spółki Przejmującej od dnia 8 lipca 2013 r. mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, IX piętro, pokój 911/912 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 z dokumentami, o których mowa
w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ściegiennego 3
(ulica) (numer)
(32) 744 27 04 (32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon) (fax)
sekretariat@tauron-pe.pl www.tauron-pe.pl
(e-mail) (www)
9542583988 240524697
(NIP) (REGON)
d27t0al

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Dariusz Lubera Prezes Zarządu
2013-07-24 Krzysztof Zawadzki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al