Trwa ładowanie...
d2j5q0m
espi

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z człon...

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu zarządzającego Spółki (44/2013)
Share
d2j5q0m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu zarządzającego Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka Taxus Fund Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powzięła wiadomość, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu (Piotrem Jędrzejczakiem), tj. przez Nova Invest Spółkę Akcyjną w Łodzi. Zgodnie z zawiadomieniami przekazanymi przez Piotra Jędrzejczaka ? Prezesa Zarządu Spółki, w/w osoba blisko związana ze wskazanym członkiem organu zarządzającego Spółki, tj. Nova Invest SA: (-) na sesji w dniu 11 czerwca 2013 roku, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, nabyła łącznie 12.128 akcji Spółki, w tym 10.128 akcji po jednostkowej cenie zakupu wynoszącej 0,07 zł za jedną akcję oraz 2.000 akcji po jednostkowej cenie zakupu wynoszącej 0,08 zł za jedną akcję. (-) na sesji w dniu 12 czerwca 2013 roku, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, nabyła łącznie 49.590 akcji Spółki, w tym
48.590 akcji po jednostkowej cenie zakupu wynoszącej 0,07 zł za jedną akcję oraz 1.000 akcji po jednostkowej cenie zakupu wynoszącej 0,08 zł za jedną akcję. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-521 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strycharska 24 lok. 112
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Anna Plaskota Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2j5q0m

Podziel się opinią

Share
d2j5q0m
d2j5q0m