Trwa ładowanie...
d1x9z0f

TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych ...

TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (1/2012)

Share
d1x9z0f
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-03
Skrócona nazwa emitenta
TELE-POLSKA HOLDING S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Członka Rady Nadzorczej, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji nabycia akcji Tele-Polska Holding S.A. przez podmiot powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że ww. podmiot w dniu 27.12.2011 r. dokonał nabycia w trakcie sesji na rynku New Connect 2.995 szt. akcji Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda po cenie 1,30 zł za walor. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x9z0f

| | | TELE-POLSKA HOLDING SPÓLKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TELE-POLSKA HOLDING S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-017 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | al. Jerozolimskie | | 123 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 397 00 00 | | (22) 397 00 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Bartłomiej Gajecki Prokurent
2012-01-03 Mark Montoya Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x9z0f

Podziel się opinią

Share
d1x9z0f
d1x9z0f