Trwa ładowanie...
d4edhus
espi

TELFORCEONE S.A. - Umowa z "real,- Sp. z o. o. i Spółka" Sp.k. (32/2011)

TELFORCEONE S.A. - Umowa z "real,- Sp. z o. o. i Spółka" Sp.k. (32/2011)

Share
d4edhus

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELFORCEONE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa z "real,- Sp. z o. o. i Spółka" Sp.k. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TelForceOne S.A. informuje, że w dniu 10 października 2011 roku do spółki wpłynęła umowa zawarta pomiędzy TelForceOne S.A. a "real,- Sp. z o.o. i Spółka" Spółka komandytowa. Umowa dotyczy długoterminowej współpracy w zakresie sprzedaży towarów przez Emitenta, w szczególności akcesoriów GSM i telefonów. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Dostawy towarów będą się odbywały na podstawie zamówień składanych przez "real,- Sp. z o.o. i Spółka" Spółka komandytowa. W ocenie Zarządu TelForceOne S.A., ogólnopolski zasięg sprzedaży "real,- Sp. z o.o. i Spółka" Spółka komandytowa, rozległa grupa docelowa klientów i uwzględnienie w przedmiocie umowy szerokiego asortymentu towarów pozwala szacować, że wartość transakcji generowanych na podstawie opisanej umowy może być istotna dla Emitenta. Ponadto zawarcie umowy stanowi element konsekwentnej realizacji Strategii Grupy Kapitałowej TelForceOne S.A. na lata 2010-2012, która została opublikowana w raporcie bieżącym nr 12/2010 w dniu 11 maja 2010 r.
Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4edhus

| | | TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TELFORCEONE S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-428 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska 119 | | 119 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71/ 327 20 00 | | 71/ 327 20 09 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@telforceone.pl | | www.telforceone.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 898-19-67-851 | | 932674375 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4edhus

Podziel się opinią

Share
d4edhus
d4edhus