Trwa ładowanie...
d2iz0k5

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji. (3/2012)

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji. (3/2012)

Share
d2iz0k5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELIANI VALLEY POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Teliani Valley Polska S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie od Pani Joanny Traka, istotnego akcjonariusza Spółki, o zmniejszeniu udziału w głosach poniżej progu 50% w głosach ogółem. Pani Joanna Traka zawiadomiła, iż zbycie akcji nastąpiło w drodze transakcji parkietowej z dnia 3.01.2012r. ? transakcja ta spowodowały zejście poniżej progu 50%. W wyniku zbycia Pani Joanna Traka w dniu 03.01.2012r. posiadała 2.859.261 akcji Spółki Teliani Valley Polska SA, uprawniających do 49,99% głosów na WZA. Akcje te stanowiły 49,99% w kapitale zakładowym Spółki i 49,99% w ogólnej liczbie głosów. Przed wskazanymi transakcjami, Pani Joanna Traka posiadała 2.862.409 akcji, uprawniających do 50,05% głosów, co stanowiło 50,05% w kapitale oraz 50,05% w ogólnej liczbie głosów w spółce Teliani Valley Polska SA. Dalej Pani Joanna Traka powiadomiła o zwiększeniu udziału w głosach powyżej 50% w głosach ogółem. W dniu 04.01.2012r. w wyniku nabycia akacji w drodze transakcji parkietowej, Pani Joanna Traka
przekroczyła próg 50%. W wyniku nabycia, Pani Joanna Traka posiada obecnie 2.860.011 akcji Spółki Teliani Valley Polska SA, uprawniających do 50,00% głosów na WZA. Akcje te stanowią 50,00% w kapitale zakładowym Spółki i 50,00% w ogólnej liczbie głosów. Przed wskazanymi transakcjami, Pani Joanna Traka posiadała 2.859.261 akcji, uprawniających do 49,99% głosów, co stanowiło 49,99% w kapitale oraz 49,99% w ogólnej liczbie głosów w spółce Teliani Valley Polska SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2iz0k5

| | | TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TELIANI VALLEY POLSKA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-238 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ostrowskiego | | 30 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 339 25 09 | | (71) 339 25 05 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@telianivalley.pl | | www.skarbygruzji.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8942883943 | | 932852612 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-06 Adam Sworowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2iz0k5

Podziel się opinią

Share
d2iz0k5
d2iz0k5