Trwa ładowanie...
d2jg3gk

TERESA - Informacja o datach przekazywania przez Spółkę PANI TERESA MEDICA S.A. raportów okresowy...

TERESA - Informacja o datach przekazywania przez Spółkę PANI TERESA MEDICA S.A. raportów okresowych w 2012 roku. (1/2012)

Share
d2jg3gk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TERESA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o datach przekazywania przez Spółkę PANI TERESA MEDICA S.A. raportów okresowych w 2012 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. Jednostkowe raporty kwartalne: - jednostkowy raport za IV kwartał 2011r. Spółka zrezygnowała z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2011r. zgodnie z § 102. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - jednostkowy raport za I kwartał 2012r.: 15-05-2012r. - jednostkowy raport za II kwartał 2012r. Spółka zrezygnowała z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2012r.
zgodnie z § 101. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - jednostkowy raport za III kwartał 2012r.: 14-11-2012r. Jednostkowy raport półroczny: -jednostkowy raport za I półrocze 2012r. : 31-08-2012r. Jednostkowy raport roczny: - jednostkowy raport za rok 2011: 20-03-2012r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jg3gk

| | | PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TERESA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-300 | | Gutowo Małe | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powidzka | | 50 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 4388314 | | 061 4388326 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@pani-teresa.com.pl | | www.pani-teresa.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7891001653 | | 630278940 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Anna Sobkowiak Elżbieta Łępecka Małgorzata Madejska Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jg3gk

Podziel się opinią

Share
d2jg3gk
d2jg3gk