Trwa ładowanie...
d35zctw

TERESA - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych Spółki PANI ...

TERESA - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych Spółki PANI TERESA MEDICA SA oraz Grupy Kapitałowej Spółki PANI TERESA MEDICA SA za rok 2015. (5/2015)

Share
d35zctw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TERESA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych Spółki PANI TERESA MEDICA SA oraz Grupy Kapitałowej Spółki PANI TERESA MEDICA SA za rok 2015. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA SA informuje, że w dniu 14 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Spółki 4 AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościelnej 18/4, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa na: - przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki PANI TERESA MEDICA SA za I półrocze 2015; - przeprowadzenie przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki PANI TERESA MEDICA SA za I półrocze 2015; - badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki PANI TERESA MEDICA SA za rok obrotowy 2015; - badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej Spółki PANI TERESA MEDICA SA za rok obrotowy 2015. Spółka 4 AUDYT Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3363. Spółka PANI TERESA MEDICA SA korzystała dotychczas z
usług konsultacyjnych oraz audytorskich Spółki 4 AUDYT Sp. z o.o. Wybór podmiotu do przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą PANI TERESA MEDICA SA na podstawie § 19 ust. 2 pkt. k Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35zctw

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TERESA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-300 | | Gutowo Małe | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Powidzka | | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 4388314 | | 061 4388326 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@pani-teresa.com.pl | | www.pani-teresa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7891001653 | | 630278940 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Anna Sobkowiak Elżbieta Łępecka Małgorzata Madejska Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35zctw

Podziel się opinią

Share
d35zctw
d35zctw