Trwa ładowanie...
d1e8y34
d1e8y34
espi

TERMO-REX S.A. - Zbycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu nadzorczego ( ...

TERMO-REX S.A. - Zbycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu nadzorczego (osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej) (4/2014)
Share
d1e8y34
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-20
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Zbycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu nadzorczego (osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej)
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 roku, powziął informację o dokonaniu transakcji zbycia akcji Spółki będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA , przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Panem Jarosławem Skrago mającym dostęp do informacji poufnych. Z otrzymanej informacji sporządzonej dnia 20 listopada 2014 r., wynika, iż ASP Energy Ltd z siedzibą w Nikozji Cypr /osoba blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej Panem Jarosławem Skrago/ zbyła w dniu 18.11.2014r. 83 000 sztuk akcji Termo-Rex SA notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA: 7 000 sztuk akcji po cenie 8,33 zł. oraz 76 000 sztuk akcji po cenie 8,34zł. Transakcja została zawarta podczas transakcji sesyjnych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERMO-REX S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-600 Jaworzno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wojska Polskiego 2i
(ulica) (numer)
+48 (32) 614 00 56 +48 (32) 615 03 30
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6322006690 242619597
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1e8y34

Podziel się opinią

Share
d1e8y34
d1e8y34