Trwa ładowanie...
d2esuvy

TERMO-REX S.A. - Zbycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu zarządzające ...

TERMO-REX S.A. - Zbycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu zarządzającego(osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu) (4/2015)

Share
d2esuvy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-04
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Zbycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu zarządzającego(osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu)
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 4 marca 2015 roku, powziął informację o dokonaniu transakcji zbycia akcji Spółki będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Panem Jackiem Jussak mającym dostęp do informacji poufnych. Z otrzymanej informacji sporządzonej w dniu 4 marca 2015 r., wynika iż, Everest Energy Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr /osoba blisko związana z Prezesem Zarządu Termo-Rex SA / zbył łącznie 12 770 sztuk akcji Termo-Rex S.A. notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w tym: w dniu 27.02.2015r. 7 000 sztuk akcji po cenie 3,61 zł., oraz 5 390 sztuk akcji po cenie 3,69 zł., w dniu 04.03.2015r. 380 sztuk akcji po cenie 3,88 zł. Transakcje zostały zawarte podczas transakcji sesyjnych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2esuvy

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TERMO-REX S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-600 | | Jaworzno | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wojska Polskiego | | 2i | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (32) 614 00 56 | | +48 (32) 615 03 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6322006690 | | 242619597 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2esuvy

Podziel się opinią

Share
d2esuvy
d2esuvy