Trwa ładowanie...
d4kmz1g
espi
03-12-2010 21:55

TESGAS S.A. - Aktualizacja raportu 55/2010 (57/2010)

TESGAS S.A. - Aktualizacja raportu 55/2010 (57/2010)

d4kmz1g
d4kmz1g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TESGAS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja raportu 55/2010 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości terminu wykonania prac dotyczących umowy podpisanej przez Emitenta w imieniu Konsorcjum (Podwykonawca) w składzie:1) TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie?Lider Konsorcjum,2) Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu?Członek Konsorcjuma spółką ALPINIE Bau Sp. z o.o. Oddział Polska z siedzibą w Mysłowicach (Wykonawca), której przedmiotem jest wykonanie przez Podwykonawcę robót i usług polegających na: wykonaniu robót elektroenergetycznych (NN, SN, WN, zasilenie obiektów, oświetlenie) oraz teletechnicznych, o których Emitent informował raportem bieżącym 55/2010 w dniu 19 listopada 2010 roku dostępnym na stronie internetowej Emitenta (http://www.tesgas.pl).Zgodnie z podpisaną umową, termin wykonania prac winien zostać ustalony na podstawie harmonogramu ustalonego pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. Jednakże, ze względu na brak, po stronie
Wykonawcy, pełnej dokumentacji projektowej na prace objęte zakresem umowy ustalenie harmonogramu we wcześniej ustalonym terminie nie było możliwe. Niezwłocznie po podpisaniu harmonogramu i wynikającego z niego terminu wykonania prac Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kmz1g

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2010-12-03 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kmz1g
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4kmz1g