Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

TESGAS S.A. - Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu wartości udziałów ora ...

TESGAS S.A. - Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu wartości udziałów oraz wartości pożyczki (8/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TESGAS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu wartości udziałów oraz wartości pożyczki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W związku z trwającymi pracami nad rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym TESGAS S.A. oraz rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej TESGAS, Zarząd Spółki TESGAS S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 13 marca 2015 roku podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31 grudnia 2014 roku odpisów z tytułu utraty wartości oraz odpisów aktualizujących wartość poniższych aktywów: - Wartość udziałów w spółce zależnej Stal Warsztat Sp. z o.o. (?Stal Warsztat?) w kwocie 638.283,79 zł; - Wartość udziałów w spółce zależnej piTERN Sp. z o.o. (?piTERN?) w kwocie 440.992,00 zł; - Wartość pożyczki udzielonej spółce zależnej piTERN w kwocie 1.377.656,48 zł; - Wartość udziałów spółki Stal Warsztat na dzień 31 grudnia 2014 roku prezentowanych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wyniesie 12.361.291,21 zł. Wartość udziałów spółki piTERN na dzień 31 grudnia 2014 roku prezentowanych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wyniesie 0. Wartość pożyczki udzielonej spółce piTERN na dzień 31 grudnia 2014
roku prezentowanych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wyniesie 0. Dokonane odpisy aktualizujące ujęte zostaną w kosztach finansowych Emitenta. Podstawą dokonania odpisów było przeprowadzenie analiz finansowych oraz testów na utratę wartości udziałów spółek nienotowanych na rynku aktywnym. Jednocześnie Emitent informuje, że zdarzenia jednorazowe wykazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TESGAS S.A. spowodują wzrost wyniku finansowego netto o kwotę 267.567,37 zł wynikającą z: ? - ujęcia w pozostałych przychodów operacyjnych przychodu o wartości 2.724 tys. zł. związanego z rozwiązaniem utworzonego w 2012 i 2013 roku odpisu aktualizującego wartość należności w wyniku otrzymania zapłaty od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za prace wykonane przy budowie autostrady A1 na zlecenie spółki Aprivia S.A. w upadłości likwidacyjnej, ?- ujęcia w kosztach finansowych odpisów na utratę wartości udziałów w spółkach Stal Warsztat i piTERN oraz odpisów aktualizujących wartość pożyczki udzielonej piTERN
o wartości 2.457 tys. zł. Wpływ powyższych zdarzeń na wynik finansowy grupy kapitałowej TESGAS spowoduje zwiększenie wyniku finansowego netto o kwotę 2.106 tys. zł. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TESGAS S.A. budownictwo
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-070 Dąbrowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorowska 9
(ulica) (numer)
(61) 89 01 600 (61) 89 01 602
(telefon) (fax)
tesgas@tesgas.pl www.tesgas.pl
(e-mail) (www)
777-25-27-260 639801998
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2015-03-13 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo