Trwa ładowanie...
d1giwba
10-03-2017 17:43

TGE ma 60 mln zł kredytu na sfinansowanie korekty rozliczeń podatku VAT

Warszawa, 10.03.2017 (ISBnews) - Towarowa Giełda Energii (TGE), spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zawarła umowę kredytową z DNB Bank Polska, na podstawie której udostępniony zostanie TGE kredyt w wysokości 60 mln zł na sfinansowanie rozliczenia TGE z Urzędem Skarbowym, wynikającego z korekty rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) za okres od grudnia 2011 r. do grudnia 2016 r., podała GPW. TGE wystawi faktury korygujące swoim kontrahentom z żądaniem dopłaty niepobranego podatku VAT.

d1giwba
d1giwba

?Zgodnie z treścią umowy TGE jest zobowiązana do spłaty kredytu w ratach na warunkach określonych w umowie, przy czym całkowita spłata kredytu powinna nastąpić najpóźniej do dnia 31 marca 2018 r. Stopa oprocentowania kredytu jest równa zmiennej stopie WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez konieczności uiszczenia przez TGE dodatkowych opłat. Kredyt nie jest zabezpieczony na aktywach TGE. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie rozliczenia TGE z Urzędem Skarbowym, wynikającego z korekty rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) za okres od grudnia 2011 r. do grudnia 2016 r. w wysokości 69,8 mln zł oraz odsetek od zaległości podatkowej w wysokości 10,2 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zobowiązanie TGE wobec Urzędu Skarbowego wynosi ok. 80,0 mln zł i jest efektem decyzji zarządu TGE o zmianie stosowanych dotychczas zasad opodatkowania opłat giełdowych dotyczących transakcji zawieranych na Rynku Praw Majątkowych, Rynku Terminowym Towarowym Energii Elektrycznej i Gazu oraz opłat z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia (opłaty), które w latach 2011-2016 były naliczane bez podatku VAT i jednoczesnym skorygowaniu rozliczeń z tego tytułu, podano w informacji.

?W wyniku tej decyzji TGE wystawi faktury korygujące swoim kontrahentom z żądaniem dopłaty niepobranego podatku VAT dotyczącego zobowiązań podatkowych wynikających z opłat (w okresie od grudnia 2011 r. do grudnia 2016 r. włącznie) i skoryguje własne deklaracje VAT i jest zobowiązana do zapłaty na rachunek Urzędu Skarbowego kwoty powstałej zaległości podatkowej wynikającej z faktur korygujących w wysokości 69,8 mln zł oraz odsetek od tej zaległości w wysokości 10,2 mln zł na dzień złożenia czynnego żalu przez TGE (całkowita wartość odsetek będzie znana w dniu złożenia korygowanych deklaracji do urzędu skarbowego; łącznie ok. 80,0 mln zł) - czytamy dalej.

Kontrahenci TGE, co do zasady, powinni mieć prawo do odliczenia kwot podatku VAT z ww. faktur korygujących w bieżącym lub przyszłych okresach rozliczeniowych, wskazano także.

d1giwba

?Zgodnie z deklaracją zarządu Towarowej Giełdy Energii, pozostałą wartość zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego TGE zamierza sfinansować ze środków własnych oraz dodatkowej pożyczki, którą planuje zaciągnąć w ramach grupy kapitałowej GPW" - podsumowano w komunikacie.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

d1giwba
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1giwba