Trwa ładowanie...
d1ltpb7

THE FARM 51 GROUP - Podjęcie Uchwały w sprawie emisji obligacji serii I (5/2015) - EBI

THE FARM 51 GROUP - Podjęcie Uchwały w sprawie emisji obligacji serii I (5/2015)

Share
d1ltpb7
NEW CONNECT
Raport EBI nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Podjęcie Uchwały w sprawie emisji obligacji serii I
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 25 lutego 2015 roku została podjęta uchwała nr 4/02/2015 Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii I. Emitent wyemituje nie mniej niż 2.500 i nie więcej niż 5.000 obligacji serii I na okaziciela, o wartości nominalnej 100 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.000.000 zł. Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków na zwiększenie kapitału obrotowego, który posłuży rozwijaniu podstawowej działalności Spółki w tym projektów związanych z technologią Reality 51. Zarząd Emitenta będzie ubiegał się o notowanie obligacji serii I w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst. O dojściu emisji do skutku Emitent poinformuje odrębnym raportem. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 16) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ltpb7

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Siejka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ltpb7

Podziel się opinią

Share
d1ltpb7
d1ltpb7