Trwa ładowanie...
d466mq9
espi

THE FARM 51 GROUP - Powołanie członka Rady Nadzorczej (27/2014) - EBI

THE FARM 51 GROUP - Powołanie członka Rady Nadzorczej (27/2014)
Share
d466mq9
NEW CONNECT
Raport EBI nr 27 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 6 listopada 2014 roku otrzymał oświadczenie akcjonariusza Emitent, tj. Zen Capital One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej jako ?Akcjonariusz?), w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Zgodnie z treścią oświadczenia Akcjonariusz korzystając z przysługujących mu uprawnień osobistych wynikających z § 19 ust. 2 i 3 statutu spółki powołał Pana Piotra Gniadka do składu Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 6 listopada 2014 roku. Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej, zostaną opublikowane w dniu 12 listopada 2014 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Siejka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d466mq9

Podziel się opinią

Share
d466mq9
d466mq9