Trwa ładowanie...
d2mmilv

TNS Polska: Bankowcy słabiej oceniają mijający rok w porównaniu z 2014

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Odsetek bankowców, którzy oceniają, że mijający rok był dla sektora bardzo dobry i dobry dla bankowości zmalał w porównaniu z poprzednim rokiem do 23% z 46%. Większość bankowców nadal upatruje największych możliwości rozwoju w bankowości detalicznej (32%), jednak znaczenie tego czynnika spadło o 7 pkt proc. w skali roku, podał TNS Polska.

Share
d2mmilv

"Rok 2015 został oceniony jako dobry lub bardzo dobry przez mniej niż połowę badanych (45%), podobna odsetek (41%) ocenił mijający rok jako przeciętny, natomiast zdaniem 15% mijający rok okazał się niedobry lub bardzo niedobry" - podał TNS Polska.

Mniej niż co czwarty badany (23%) uważa rok 2015 za lepszy niż rok 2014 dla bankowości w Polsce. Co czwarty (42% - wzrost o 24 pkt proc.) jest zdania, że mijający rok był gorszy w porównaniu z poprzednim. Nie zmienił się natomiast odsetek oceniających mijający rok jako taki sam, jak ubiegły - w 2015 i 2014 roku odsetek tych ocen wynosił 35%.

"Biorąc pod uwagę różne obszary aktywności klientów, na rynku bankowym, podobnie jak w minionych latach zdecydowaną poprawę odnotowano w liczbie klientów korzystających z bankowości elektronicznej. Wzrost w tym zakresie deklaruje 94% badanych. Nie zmienił się jednak odsetek placówek deklarujących wzrost liczby kredytów indywidualnych (71% - wzrost o 1 pkt proc.). Bankowcy deklarują też niewielki wzrost liczby rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą (68% - wzrost o 2 pkt proc.)" - czytamy w raporcie.

d2mmilv

W przypadku liczby lokat indywidualnych, czy też liczby odmów udzielenia kredytów nie zmiany odnotowane w 2015 r. są analogiczne do obserwowanych przed rokiem. W porównaniu do 2014 roku zmniejszyła się dynamika nowo otwieranych ROR-ów (68% - spadek o 2 pkt proc.), podano także.

Według TNS Polska, przy ocenie głównych źródeł zysku banków w 2015 roku, prawie dwie trzecie badanych (60%, wzrost o 11 pkt proc.) uważa, że zysk generowany był przede wszystkim przez redukcję kosztów, natomiast czterech na dziesięciu (40% - spadek o 9 pkt proc.) wyraziło opinię, że zysk generował głównie wzrost przychodów.

"Podobnie, jak w 2014 roku, większość badanych (60% - wzrost o 2 pkt proc.) jest zdania, że zyski banków generowało zwiększenie sprzedaży produktów dotychczasowym klientom. Wzrosło także znaczenie cen usług bankowych (25% - wzrost o 4 pkt proc.). Natomiast zmalało znaczenie liczby nowo pozyskanych klientów - tylko 15% (spadek o 6 pkt proc.) badanych upatruje w tym źródła przychodów" - czytamy także.

Bankowcy uznali, podobnie jak rok temu - za największe stymulanty rozwoju bankowości w obecnym roku tempo wzrostu gospodarczego (52% -wzrost o 5 pkt proc.). W dalszej kolejności bankowcy wskazywali na tempo wzrostu dochodów ludności (37% - tak samo, jak w 2014 roku), fuzje i przejęcia banków (34% - spadek o 7 pkt proc.) oraz poziom centralnych stóp procentowych (33% - wzrost o 3 pkt proc.).

d2mmilv

Czynnikami, które, w opinii bankowców, najgorzej przysłużyły się kondycji banków w mijającym roku były: poziom centralnych stóp procentowych (35% - spadek o 13p.p.), poziom należności zagrożonych (35% - wzrost o 10 pkt proc.) oraz nieufność wobec banków (34% - wzrost o 2 pkt proc.).

TNS Polska podał, że w porównaniu z poprzednim rokiem, nadal największy odsetek bankowców upatruje największych możliwości rozwoju w bankowości detalicznej (32%), jednak znaczenie tego czynnika spada (-7 pkt proc.). Prawie co trzeci (29%) badany jest zdania, że największe możliwości rozwoju dawał sektor MŚP (29%, wzrost o 5 pkt proc.), a 16% wskazało na segment micro. Bancassurance, bankowość hipoteczna, inwestycyjna i private banking - zostały wskazane przez mniej niż 10% bankowców.

Sondaż został przeprowadzony między 2 a 14 grudnia w 178 placówkach bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

(ISBnews)

d2mmilv

Podziel się opinią

Share
d2mmilv
d2mmilv