Trwa ładowanie...
do8m8bn

TORPOL S.A. - Powzięcie informacji o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu konsorcja ...

TORPOL S.A. - Powzięcie informacji o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu konsorcjanta (49/2014)

Share
do8m8bn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TORPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powzięcie informacji o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu konsorcjanta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie powzięcia informacji o złożeniu wniosku o upadłość konsorcjanta, Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka)
informuje, iż w dniu 12 grudnia 2014 r. do Spółki wpłynęło pismo od spółki FEROCO S.A. z siedzibą w Poznaniu (FEROCO) z informacją, że Sąd Upadłościowy w Poznaniu ogłosił w dniu 2 grudnia 2014 r. upadłość FEROCO z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Jednocześnie FEROCO poinformowało, że sąd postanowił pozostawić zarząd własny spółki FEROCO. Tym samym FEROCO w dalszym ciągu prowadzi działalność i koncentruje się na terminowej realizacji trwających kontraktów. Jednocześnie zarząd FEROCO pracuje nad wdrożeniem planu restrukturyzacyjnego, którego nadrzędnym celem będzie zawarcie układu z wierzycielami. W związku z decyzją sądu o ogłoszeniu upadłości układowej FEROCO istnieje ryzyko zaprzestania realizacji prac przez FEROCO w ramach realizacji kontraktu na ?Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
Kraków ? Medyka ? granica państwa na odcinku Tarnów Dębica w km 80,200 ? 111,500 w ramach Projektu: Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków ? Rzeszów, etap III" (Kontrakt) w ramach konsorcjum, którego partnerem jest FEROCO, co skutkuje solidarnym zobowiązaniem pozostałych członków konsorcjum występujących w roli partnerów, w tym Emitenta do podjęcia działań w celu realizacji Kontraktu. Emitent jako partner konsorcjum aktualnie nie prowadzi prac związanych z realizacją wskazanego Kontraktu. O możliwości wystąpienia ryzyka wstrzymania prac w ramach Kontraktu przez FEROCO w związku z jego sytuacją Emitent informował w punkcie 2.1 Prospektu Emisyjnego TORPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 czerwca 2014 r. (str. 47) oraz w ww. raporcie bieżącym nr 14/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, iż wraz z pozostałymi członkami konsorcjum odpowiednio wcześniej podjął działania mające na celu zabezpieczenie realizacji Kontraktu, w postaci
przejęcia przez spółkę Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu funkcji lidera konsorcjum realizującego Kontrakt. Obecnie Emitent nie dostrzega istotnych ryzyk dla Emitenta w związku z upadłością FEROCO z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

do8m8bn

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TORPOL S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-052 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Mogileńska | | 10G | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (61) 87 82 700 | | +48 (61) 87 82 790 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ri@torpol.pl | | www.torpol.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9720959445 | | 639691564 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-13 Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Krzysztof Miler
2014-12-13 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Michał Ulatowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

do8m8bn

Podziel się opinią

Share
do8m8bn
do8m8bn