Trwa ładowanie...
d3ji472

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia (39/2010)

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia (39/2010)

Share
d3ji472

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku?Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej: "Kodeks") zawiadamia po raz drugi, iż Spółka ma zamiar połączyć się ze spółką Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 349056 (dalej jako "Spółka przejmowana"), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę (łączenie poprzez przejęcie).Zarządy wyżej wymienionych spółek uzgodniły treść planu połączenia, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 240 z dnia 10 grudnia 2010 roku.Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu zostało ogłoszone przez Spółkę w formie raportu bieżącego numer 37/2010 w dniu 14 grudnia 2010 r.Jednocześnie informujemy, iż od dnia 14 grudnia 2010 roku w siedzibie Spółki w Gdańsku
przy ul. Arkońskiej 11, 80-387 Gdańsk, Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 Kodeksu, tj.:1) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, o ile były sporządzane,2) planem połączenia,3) projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej o połączeniu,4) ustaleniem wartości majątku Spółki oraz Spółki przejmowanej na dzień 2 listopada 2010 r.,5) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki oraz Spółki przejmowanej na dzień 2 listopada 2010 r.,6) sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek uzasadniającymi połączenie,7) opinią biegłego dotyczącą planu połączenia.Szczegółowa podstawa prawna:RMF GPW §5 ust.1.pkt 13 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ji472

| | | TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-387 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Arkońska | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (058) 511 20 00 | | (058) 511 20 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | tf@tfskok.pl | | www.tfskok.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 585-13-52-500 | | 191760145 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ji472

Podziel się opinią

Share
d3ji472
d3ji472