Trwa ładowanie...
d13z4oz
espi

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Powołanie Członków Zarządu Spółki (15/2014)

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Powołanie Członków Zarządu Spółki (15/2014)
Share
d13z4oz

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członków Zarządu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki informuje, że w dniu 6 maja 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki, w związku z upływem w dniu 16 czerwca 2014 roku bieżącej kadencji członków Zarządu, podjęła uchwałę, w której powołała do składu Zarządu Emitenta następujące osoby: 1. Ewę Bereśniewicz ? Kozłowską na stanowisko Prezesa Zarządu, 2. Alicję Kuran ? Kawka na stanowisko Członka Zarządu, 3. Tomasza Krasińskiego na stanowisko Członka Zarządu, 4. Marcina Golasa na stanowisko Członka Zarządu, 5. Cezarego Godziuka na stanowisko Członka Zarządu. Zgodnie z § 12 ust. 3 Statutu Spółki, członkowie Zarządu powołani zostają na 5-letnią wspólną kadencję, która rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2014 roku i z tym dniem wygasa mandat tych osób w ramach poprzedniej kadencji. Szczegółowe informacje dotyczące powołanych członków Zarządu stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik do RB 15 2014.pdf | Informacje dotyczące powołanych członków Zarządu | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-387 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Arkońska 11
(ulica) (numer)
(058) 511 20 00 (058) 511 20 01
(telefon) (fax)
tf@tfskok.pl www.tfskok.pl
(e-mail) (www)
585-13-52-500 191760145
(NIP) (REGON)
d13z4oz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu
2014-05-06 Tomasz Krasiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13z4oz

Podziel się opinią

Share
d13z4oz
d13z4oz