Trwa ładowanie...
d2xzk1g
espi
21-03-2014 17:35

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Raport roczny R 2013

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d2xzk1g
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 119 404 109 277 28 355 26 183
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21 235 20 149 5 043 4 828
Zysk (strata) ze sprzedaży 8 485 8 678 2 015 2 079
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 583 10 407 2 988 2 494
Zysk (strata) brutto 18 294 6 504 4 344 1 558
Zysk (strata) netto 15 722 4 847 3 734 1 161
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 786 20 402 11 348 4 888
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 509 (3 655) 833 (876)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (30 365) (13 932) (7 211) (3 338)
Przepływy pieniężne netto razem 20 930 2 815 4 970 674
Aktywa razem 499 491 493 270 120 441 120 657
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 150 946 150 940 36 397 36 921
Kapitał (fundusz) akcyjny 191 610 191 610 46 202 46 869
Kapitał własny 348 545 342 330 84 043 83 736
Liczba akcji 191 610 386 191 610 386 191 610 386 191 610 386
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,07 0,02 0,02 0,00
Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (PLN/EUR) 0,07 0,02 0,02 0,00
Zysk (strata) na jedną akcję uprzywilejowaną (PLN/EUR) 0,10 0,03 0,02 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 1,82 1,79 0,44 0,44
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Opinia.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Raport Biegłego.pdf Raport biegłego rewidenta
Oświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe TF SKOK za 2013 rok.pdf Roczne sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01-31.12.2013
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Emitenta w 2013 roku.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Towarzystwo Finansowe SKOK S.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2xzk1g

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 80-387 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Arkońska | | 11 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (058) 511 20 00 | | (058) 511 20 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | tf@tfskok.pl | | www.tfskok.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 585-13-52-500 | | 191760145 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Zespół Ekspertów Finansowych Auditor Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
2014-03-21 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu
2014-03-21 Cezary Godziuk Członek Zarządu
2014-03-21 Marcin Golas Członek Zarządu
2014-03-21 Cezary Godziuk Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Elwira Czaplińska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2xzk1g
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2xzk1g
d2xzk1g