Trwa ładowanie...
d2c1woa

TPSA - Orange Polska skorzysta z możliwości finansowania przez France Telecom. (20/2013)

TPSA - Orange Polska skorzysta z możliwości finansowania przez France Telecom. (20/2013)

Share
d2c1woa

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TPSA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Orange Polska skorzysta z możliwości finansowania przez France Telecom. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o podjęciu decyzji w sprawie zawarcia umów o finansowanie TP S.A. Orange Polska pragnie wykorzystać możliwość finansowania przez France Telecom, w celu optymalizacji kosztów finansowych. Będąc częścią Grupy France Telecom ("FT"), Grupa Kapitałowa Telekomunikacji Polskiej ("Grupa", "Orange Polska") zdecydowała o skorzystaniu z możliwości finansowania przez FT w celu optymalizacji kosztów finansowych. W wyniku tej decyzji Grupa obniży udział finansowania zaciąganego od podmiotów zewnętrznych i skorzysta z możliwości finansowania oferowanych przez FT. W ten sposób Grupa zabezpieczy przyszłe potrzeby pożyczkowe oraz płynność Orange Polska. Powinno to pozwolić Grupie na obniżenie kosztów finansowych poprzez
eliminację niewykorzystywanych linii kredytowych (np. linia zapasowa), minimalizację kosztów utrzymania nadwyżek środków w stosunku do długu oraz poprzez synergię organizacyjną. W celu realizacji powyższych rozwiązań Zarząd zdecydował, że zostaną zawarte umowy o finansowanie TP S.A. w 2013 roku, której stronami będą TP S.A. oraz FT lub jednostka zależna od FT i otrzymał w tej kwestii pozytywną opinię Rady Nadzorczej TP S.A (wydaną w dniu 28 lutego 2013 roku; zgodnie z najlepszymi praktykami ładu korporacyjnego, Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący głównego akcjonariusza, tj. FT wstrzymali się od głosu w głosowaniu nad tą opinią). Zgodnie z warunkami umów TP S.A. będzie miała dostęp do finansowania, którego celem będzie zabezpieczenie pozycji TP S.A. w związku z wygasającą w 2013 roku linią kredytową w wysokości 400 mln Euro oraz pozostającym do spłaty zadłużeniem, w tym z tytułu kredytu EIB w wysokości 0,9 mld zł, jak również na pokrycie potrzeb operacyjnych. Dodatkowo TP S.A oraz FT będą stronami umowy
o konsolidację nadwyżek środków pieniężnych na rachunkach Grupy (ang. cash pool.). Warunki finansowania przez FT potrzeb Grupy oraz konsolidacja środków pieniężnych oparte będą na zasadzie transakcji między podmiotami niepowiązanymi i ustalane w oparciu o warunki rynkowe. France Telecom S.A. jest akcjonariuszem TP S.A., posiadającym akcje TP S.A. stanowiące 49,79% kapitału zakładowego TP S.A., uprawniające do wykonania 49,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu TP S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2c1woa

| | | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TPSA | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-105 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Twarda | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 527 23 23 | | 22 527 23 41 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investors@orange.com | | www.orange.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-50-995 | | 012100784 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Maciej Witucki Prezes Zarządu TP S.A.
2013-02-28 Jacques de Galzain Członek Zarządu TP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2c1woa

Podziel się opinią

Share
d2c1woa
d2c1woa