Trwa ładowanie...
d2gc2qg
espi

TPSA - Spłata finansowania. (10/2012)

TPSA - Spłata finansowania. (10/2012)

Share
d2gc2qg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-19
Skrócona nazwa emitenta
TPSA
Temat
Spłata finansowania.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (?TP S.A", "Spółka") informuje, że w dniu 18 stycznia 2012 roku TP S.A. dokonała spłaty krótkoterminowego finansowania udzielonego przez France Telecom w dniu 12 stycznia 2012 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 7/2012. Celem udzielonego finansowania, które wyniosło 550 milionów EUR, było umożliwienie natychmiastowej realizacji rozliczeń TP S.A. z DPTG i uniknięcie wpływu na kurs walutowy. W wyniku powyższej spłaty, płynność TP S.A. jest nadal stabilna i nie wymaga żadnego dodatkowego finansowania w najbliższej przyszłości.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gc2qg

| | | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TPSA | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-105 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Twarda | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 527 23 23 | | 022 527 23 41 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor.relations@telekomunikacja.pl | | telekomunikacja.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-50-995 | | 012100784 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Maciej Witucki Prezes Zarządu TP S.A.
2012-01-19 Jacques de Galzain Członek Zarząu TP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gc2qg

Podziel się opinią

Share
d2gc2qg
d2gc2qg