Trwa ładowanie...
d1pnxg5

TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego (7/2011)

TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego (7/2011)

Share
d1pnxg5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2010 informującego o zawarciu w dniu 18 listopada 2010 roku pomiędzy Spółką, Tiltra Group AB, AB Kauno tiltai, Akcjonariuszami Grupy Tiltra oraz Comsa S.A. warunkowej umowy określającej zasady utworzenia wspólnej grupy kapitałowej ("Umowa") oraz raportów bieżących nr 38/2010 oraz nr 45/2010 informujących o zawarciu aneksów do Umowy, informuje, że w dniu 19 stycznia 2011 roku spełnił się jeden z warunków zawieszających Zamknięcie Transakcji (jak zdefiniowano w raporcie bieżącym nr 35/2010), a mianowicie walne zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały: (i) uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.200.000 PLN w drodze emisji 72.000.000 akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, (ii) uchwałę o emisji 72.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz (iii) uchwałę o wyrażeniu zgody na
ustanowienie zastawu na akcjach w kapitale zakładowym Spółki będących w posiadaniu Akcjonariuszy Grupy Tiltra.Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259 ze zm). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pnxg5

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Maciej Radziwiłł Prezes Zarządu
2011-01-19 Tadeusz Kozaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pnxg5

Podziel się opinią

Share
d1pnxg5
d1pnxg5