Trwa ładowanie...
d1h0oxu

TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas Nadzwyczajnego Wa...

TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja Polska S.A. w dniu 19 stycznia 2011 r. (5/2011)

Share
d1h0oxu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja Polska S.A. w dniu 19 stycznia 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Trakcja Polska SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do wiadomości, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 stycznia 2011 r. do następujących uchwał zgłoszono po dwa sprzeciwy do protokołu: - uchwały Nr 3 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchwały Nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki, uchwały Nr 5 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz uchwały Nr 7 w sprawie zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dwóch akcjonariuszy złożyło sprzeciw do protokołu w trybie art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z odpowiedzią udzieloną przez Prezesa Zarządu Spółki, na pytanie, które zadali obaj akcjonariusze.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259 ze zm). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1h0oxu

| | | TRAKCJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAKCJA POLSKA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota 59 | | XVIII p. | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trakcja.com | | www.trakcjapolska.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Maciej Radziwiłł Prezes Zarządu
2011-01-19 Tadeusz Kozaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1h0oxu

Podziel się opinią

Share
d1h0oxu
d1h0oxu